Over het jaar 2021

Transport en inzameling 
Als commissie kijken we dankbaar en tevreden terug op het transport dat in de tweede helft van oktober plaatsvond. Op 19 oktober werd er door een groep vrijwilligers een vrachtwagen geladen met o.a. meubilair, kleding, medische benodigdheden en gesponsorde fietsen. Voor de tweede keer dit jaar wilden de chauffeurs Dick Smit en Ab Kok vrijwillig voor ons de vracht naar Roemenië brengen, waar wij hen zeer dankbaar voor zijn. Na een voorspoedige reis werd een deel van de vracht afgeleverd aan onze zustergemeente Pacureni, een ander deel aan het dorp Padureni en het schoolmeubilair van de Koldewijn Schoele werd afgeleverd aan een school in de stad Tirgue Mures. De goederen werden op de verschillende plaatsen dankbaar in ontvangst genomen!  

Nu er een tweede transport heeft plaatsgevonden, is er weer ruimte ontstaan voor het inzamelen van meubilair, kleding en anderen spullen. Dit kunt u elke zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur afleveren bij Ruth & Hillie Kloek, Hogeweg 20 in Kamperveen. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht u op zaterdagochtend verhinderd zijn, dan graag even contact opnemen met Ruth & Hillie Kloek (038-3636273) voor een ander moment. Verder willen we u vragen om uw spullen zelf goed te inspecteren. De mensen in Roemenië hebben alleen baat bij goede, herbruikbare spullen en kleding. Defecte, bevlekte en incomplete goederen zullen wij moeten afvoeren. Dit brengt onnodig hoge kosten met zich mee. 

Wij willen eenieder bedanken voor elke vorm van bijdrage het afgelopen jaar om onze zustergemeente te ondersteunen. 

Start winterwerk
Op zaterdag 4 september 2021 werd er oud ijzer ingezameld bij de familie Knol aan de Noorderrandweg (hartelijk dank dat de inzameling hier mogelijk was). Tevens was er gelegenheid om een kop koffie te drinken en na te praten.
We hebben er versteld van staan kijken hoe het oude ijzer gebracht werd. Met grote wagens, kleine wagens keurig opgeladen, met als resultaat dat er in totaal 7460 kg ingeleverd is. Dit was verdeeld in 10 verschillende soorten waarvoor allemaal verschillende tarieven gelden. Het totaalbedrag was maar liefst € 2.251,15. Alle brengers: hartelijk dank voor uw bijdrage. We gaan met dit bedrag proberen om nog weer een transport met goederen richting Pacureni en Padureni (Roemenië) te regelen. De opslagruimte voor meubels en grote dingen is vol, genoeg voor een volle trailer. Kleren, schoenen ed. mogen gebracht worden Kor Koers, Nijlandsweg 1. Er geldt voor het brengen maar 1 voorwaarde: in goede staat verkerend!!! De commissie zorgt ervoor dat het op de juiste plek komt. Volgend jaar gaan we op herhaling toch? De commissie, Gerda, Marianne, Marten, Mieke en Kor

Laden voor Pacureni.
Zaterdag 22 mei werd de oplegger al op de laadplek gezet zodat we zo aan de slag konden gaan. Dinsdag 25 mei was het eindelijk zo ver. Om 9.00 uur werd er “afgetrapt” met een coronasneltest. Iedereen was natuurlijk zeer positief ingesteld om te helpen en alle tests waren gelukkig negatief. Er stond een flinke voorraad in de schuur bij de familie Kloek aan de Hogeweg. Meubilair, kleren, schoenen noem maar op, alles werd door een flink aantal vrijwilligers geladen. De kleren waren in een eerder stadium al gesorteerd en in zakken gedaan door de dames. Om alle ruimte zo goed mogelijk te gebruiken worden de kasten e.d. gevuld met zakken kleding en dozen met allerlei spullen. De dames hebben uitstekend voor ons gezorgd. Er was koffie met cake en tussen de middag was er soep en broodjes. Dames hartelijk dank.
Het laden verliep voorspoedig. Rond 14.30 uur kon de deur dicht. De opslagruimte was nog lang niet leeg maar er was flink ruimte gemaakt.
Ab Kok en Dik Smit zijn de chauffeurs voor de rit naar Pacureni. Zij zijn de personen die ervoor zorgen dat we een oplegger en een truck beschikbaar krijgen. Ook zorgen ze voor een retourvracht. In Hongarije zal riet geladen worden voor Genemuiden. Dit doen ze dus op een manier zodat de kosten voor ons zo laag mogelijk blijven. Wat kun je hier over zeggen: Heren, hartelijk dank voor deze bijzondere bijdrage. Woensdagmorgen ging men vroeg op weg.
Vrijdagmiddag 17.00 uur kwamen ze op de plek van bestemming aan. Zaterdag is de oplegger gelost en werd alles opgeslagen zodat men het later kan verkopen. Maandagmiddag kon er riet geladen worden en Ab en Dik hopen woensdag 2 juni weer in Nederland terug te zijn. Normaal gesproken zouden er ook een paar vrijwilligers mee reizen om te helpen met het lossen en eventueel met de verkoop van de spullen. Roemenië behoort op dit moment tot de landen waar men (weer) naar toe mag reizen. Toch leek het ons niet verstandig om dit op dit moment te doen. We hopen dat dit een volgende keer wel weer mogelijk zal zijn. Iedereen dit meegeholpen heeft om dit transport mogelijk te maken: nogmaals dank voor uw inzet. We hopen dat we bij een volgende gelegenheid wederom een beroep op u mogen doen.

Onze opslag is nog lang niet leeg. Wel is alle kleding en klein goed meegegaan. In het bijzonder zijn kleding en schoenen weer van harte welkom. Op diverse plekken staat nog meubilair opgeslagen. Dat zal eerst naar de opslag gebracht worden. Er wordt over gedacht om in september nogmaals een transport te regelen maar daarover later meer.

Op zaterdag 4 september zal er weer oud ijzer verzameld worden bij de familie Knol aan de Noorderrandweg. Noteer deze datum alvast.

De commissie
terug

Agenda

Kerkdienst Open dienst

zo 03 mrt 2024 om 10:00

Koffiedrinken na de dienst

zo 03 mrt 2024 om 11:00

Bijbelkring

ma 04 mrt 2024 om 20:00

Catechisatie

do 07 mrt 2024 om 18:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!