Over het jaar 2021

We hebben er versteld van staan kijken hoe het oude ijzer gebracht werd. Met grote wagens, kleine wagens keurig opgeladen, met als resultaat dat er in totaal 7460 kg ingeleverd is. Dit was verdeeld in 10 verschillende soorten waarvoor allemaal verschillende tarieven gelden. Het totaalbedrag was maar liefst € 2.251,15. Alle brengers: hartelijk dank voor uw bijdrage. We gaan met dit bedrag proberen om nog weer een transport met goederen richting Pacureni en Padureni (Roemenië) te regelen. De opslagruimte voor meubels en grote dingen is vol, genoeg voor een volle trailer. Kleren, schoenen ed. mogen gebracht worden Kor Koers, Nijlandsweg 1. Er geldt voor het brengen maar 1 voorwaarde: in goede staat verkerend!!! De commissie zorgt ervoor dat het op de juiste plek komt. Volgend jaar gaan we op herhaling toch? De commissie, Gerda, Marianne, Marten, Mieke en Kor

Laden voor Pacureni.
Zaterdag 22 mei werd de oplegger al op de laadplek gezet zodat we zo aan de slag konden gaan. Dinsdag 25 mei was het eindelijk zo ver. Om 9.00 uur werd er “afgetrapt” met een coronasneltest. Iedereen was natuurlijk zeer positief ingesteld om te helpen en alle tests waren gelukkig negatief. Er stond een flinke voorraad in de schuur bij de familie Kloek aan de Hogeweg. Meubilair, kleren, schoenen noem maar op, alles werd door een flink aantal vrijwilligers geladen. De kleren waren in een eerder stadium al gesorteerd en in zakken gedaan door de dames. Om alle ruimte zo goed mogelijk te gebruiken worden de kasten e.d. gevuld met zakken kleding en dozen met allerlei spullen. De dames hebben uitstekend voor ons gezorgd. Er was koffie met cake en tussen de middag was er soep en broodjes. Dames hartelijk dank.
Het laden verliep voorspoedig. Rond 14.30 uur kon de deur dicht. De opslagruimte was nog lang niet leeg maar er was flink ruimte gemaakt.
Ab Kok en Dik Smit zijn de chauffeurs voor de rit naar Pacureni. Zij zijn de personen die ervoor zorgen dat we een oplegger en een truck beschikbaar krijgen. Ook zorgen ze voor een retourvracht. In Hongarije zal riet geladen worden voor Genemuiden. Dit doen ze dus op een manier zodat de kosten voor ons zo laag mogelijk blijven. Wat kun je hier over zeggen: Heren, hartelijk dank voor deze bijzondere bijdrage. Woensdagmorgen ging men vroeg op weg.
Vrijdagmiddag 17.00 uur kwamen ze op de plek van bestemming aan. Zaterdag is de oplegger gelost en werd alles opgeslagen zodat men het later kan verkopen. Maandagmiddag kon er riet geladen worden en Ab en Dik hopen woensdag 2 juni weer in Nederland terug te zijn. Normaal gesproken zouden er ook een paar vrijwilligers mee reizen om te helpen met het lossen en eventueel met de verkoop van de spullen. Roemenië behoort op dit moment tot de landen waar men (weer) naar toe mag reizen. Toch leek het ons niet verstandig om dit op dit moment te doen. We hopen dat dit een volgende keer wel weer mogelijk zal zijn. Iedereen dit meegeholpen heeft om dit transport mogelijk te maken: nogmaals dank voor uw inzet. We hopen dat we bij een volgende gelegenheid wederom een beroep op u mogen doen.

Onze opslag is nog lang niet leeg. Wel is alle kleding en klein goed meegegaan. In het bijzonder zijn kleding en schoenen weer van harte welkom. Op diverse plekken staat nog meubilair opgeslagen. Dat zal eerst naar de opslag gebracht worden. Er wordt over gedacht om in september nogmaals een transport te regelen maar daarover later meer.

Op zaterdag 4 september zal er weer oud ijzer verzameld worden bij de familie Knol aan de Noorderrandweg. Noteer deze datum alvast.

De commissie
terug

Agenda

Kerkdienst

24 okt 2021 om 10:00

Kerkdienst open dienst

24 okt 2021 om 19:30

Catechisatie

28 okt 2021 om 18:30

Kerkdienst

31 okt 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!