WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie

Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.
 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Lied van de maand Lied van de maand

In november zingen we een lied over Noach (163a; Zeshonderd jaar is Noach oud). Het is een kinderlied naar aanleiding van het verhaal van de zondvloed (Genesis 6:5-9:17). In het lied nemen de dieren een belangrijke plaats in.

Het lied volgt het verhaal over de zondvloed chronologisch; in het eerste couplet is Noach bezig met het bouwen van de ark. In het tweede couplet komen de dieren naar de ark en vervolgens valt de regen en komt de vloed in het derde couplet. In het afsluitende, vierde couplet mag Noach met zijn gezin weer uit de ark en zingen we van de regenboog en het verbond van God met Noach.

In dit lied zien we een ‘refrein’, dat z’n plaats heeft in het midden van ieder couplet (regel 5 t/m 12). In ieder refrein zingen we van dieren die meegaan in de ark; heel herkenbaar voor de kinderen.
Hoewel de eerste vier en de laatste vier regels van ieder couplet qua tekst niet hetzelfde zijn, zijn ze dat wel wat betreft de melodie.

Aan het einde van de refreinen zien we vier dieren die niet willekeurig gekozen zijn: de slang, de haan, het lam en de duif. Deze dieren staan symbool voor grote gebeurtenissen in het oude en nieuwe testament.
De slang is de concretisering van het kwaad; de haan is (helemaal vooraan; de geschiedenis van Petrus) de waarschuwing en de bode van de dag. Het Lam is het beeld van Christus’ offergang en overwinning (gedwee en tam). Tenslotte de duif als teken van Gods Geest, die ‘in den beginne’ over de wateren zweefde.

Het is de bedoeling dat de dierennamen – in het refrein – ‘parlando’ worden gezongen: sprekenderwijs. De componist heeft hier bij het maken van de melodie rekening mee gehouden, waardoor dit prima mogelijk is.
Helaas is er op internet geen uitvoering te vinden van dit lied, waardoor we niet alvast kunnen luisteren hoe dit ‘sprekenderwijs zingen’ uitgevoerd moet worden. Wel kunt u hieronder alvast de melodie beluisteren.

Lied 163a

 
Locatie inzameling goederen Roemenië Locatie inzameling goederen Roemenië

Inmiddels is het alweer een maand geleden dat er een volgeladen vrachtwagen met goederen vanuit Kamperveen naar Roemenië is vertrokken. De inwoners van Pacureni en de leiding van het kindertehuis in Glodeni hebben het met grote dankbaarheid ontvangen! We willen u bedanken voor alle kleding en goederen, die ingebracht zijn!

Voorheen verzamelden we de goederen voor Roemenië in de schuur bij Peter van de Steege. Hij heeft aangegeven hiermee te stoppen. We willen hem en zijn vrouw bedanken voor het jarenlang beschikbaar stellen van hun schuur voor de hulpgoederen!

Het afgelopen jaar werden de meubels etc. al bij Ruth en Hillie Kloek verzameld. Wij zijn dankbaar dat zij de schuur beschikbaar willen stellen voor het inzamelen van de hulpgoederen. Vanaf nu mogen alle spullen (kleding, schoenen, meubelen, speelgoed etc.) naar Ruth en Hillie Kloek worden gebracht op zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur, Hogeweg 20. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht u op zaterdagochtend verhindert zijn, dan graag eerst even contact opnemen (038-3636273) met Kloek voor een ander moment!

Alvast bedankt!
De Roemeniëcommissie

 
Tentdienst juni 2019 Tentdienst juni 2019


Vanaf kwart voor 10 stond de koffie klaar met een plak koek. Mooi was de meer-kleurige cake die aansloot op het thema van de dienst: Kleur bekennen. Om half 11 zat iedereen op de stoel of de strobaal in de tent en zongen we samen met een enthousiaste gelegenheidsband mooie liederen.
 
lees meer »