WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie

Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.
 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Schuurdienst 2 februari Schuurdienst 2 februari

 
lees meer »
 
GSK dienst 9 februari GSK dienst 9 februari

 
lees meer »
 
Lied van de maand Lied van de maand

Zoals de ondertitel van lied 456a al aangeeft, ‘Lied van de Doper’, gaat dit lied over Johannes de Doper. Dit lied volgt het verhaal over hem, zoals we dat kunnen lezen in Lucas 3, vers 1 tot 22.

In het eerste couplet wordt Johannes bij ons ‘geïntroduceerd’ en vertelt dat hij een getuigenis aflegt. Dit getuigenis zien we in het tweede couplet. Johannes verwijst hier naar een passage uit Jesaja 40, waar de profeet oproept om de weg voor de Heer gereed te maken.In het derde couplet roept het volk ‘Johannes, wat riep je in de woestijn’. Het volk ziet hem hier als een profeet, vanwege het kleed van kamelenhaar dat hij draagt. Dit verwijst naar de traditie; hij draagt eenzelfde kleed als Elia (2 Koningen 1).
Johannes antwoordt daarop in het vierde couplet; dat we de Heer moeten volgen.Het volk vraagt vervolgens, in het vijfde couplet, wat ze daarvoor moeten doen: boete doen en geloven in het verbond dat de Heer met hen (en ons) heeft gesloten. In het zesde couplet wordt dat concreet gemaakt: ‘deel je brood met elkaar’. Dan zal de andere persoon zien dat in jouw persoon en jouw handelen Gods heil zich openbaart aan de mensen om je heen. Het is een oproep tot navolging in een messiaanse levensstijl.

In het zevende couplet wordt de bevrijding aangekondigd, voor het volk dat in de nacht gezeten is. Dit zal gebeuren wanneer je Hem blijft verwachten. In couplet acht is het volk ‘uitverkoren’, zodat ze in het licht zullen gaan. Met dit licht wordt de geboorte van de Messias bedoeld: Kind ons geboren, jouw licht zal met ons gaan. ’Het volk dat in het donker zit (7e couplet) is een verwijzing naar Jesaja 9. In ditzelfde hoofdstuk wordt ook al gezegd dat een licht over hen zal schijnen; in het vijfde vers van Jesaja 9 vinden we ook de bekende tekst dat een Kind ons geboren zal worden.

Nog even terug naar het delen van het brood in het zesde couplet. In de laatste regel zingen we over ‘het brood van deze dag’. Op zondag 19 januari vieren we het Heilig Avondmaal. In deze dienst zullen we ook dit couplet zingen, waardoor het samen delen van het brood heel concreet wordt!

Als we naar de melodie kijken, dan kunnen we deze onderverdelen in twee delen: de eerste vier regels en de laatste twee. De laatste twee regels zijn bij alle coupletten een herhaling van wat we eerder het couplet zongen. Een soort refrein dus. Dat wordt versterkt door de langere noot aan het einde van de vierde regel.

Een uitvoering van dit lied tijdens een kerkdienst kunt u hier beluisteren.

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

 
Werkproject Roemenië zomer 2020 Werkproject Roemenië zomer 2020

Nog geen plannen voor de zomervakantie? Als Roemeniëcommissie zijn we druk bezig een werkproject voor te bereiden. In de zomervakantie hopen we met een aantal personen naar Roemenië af te reizen om werkzaamheden te verrichten in Pacureni en bij een naburig kindertehuis. We hopen dat het transport en de bijbehorende markten in Pacureni tegelijkertijd kunnen plaatsvinden. Lijkt het u en jou leuk om mee te gaan, houd dan de zomervakantie nog even vrij (11 juli – 30 augustus). Zodra we een definitieve datum hebben, laten we dit van ons horen. Er zal eind januari/begin februari een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.

De Roemenië commissie

 
Locatie inzameling goederen Roemenië Locatie inzameling goederen Roemenië

Kleding, schoenen, meubelen, speelgoed etc. kan gebracht worden naar Ruth en Hillie Kloek op zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur, Hogeweg 20. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht u op zaterdagochtend verhindert zijn, dan graag eerst even contact opnemen (038-3636273) met Kloek voor een ander moment!

Alvast bedankt!
De Roemeniëcommissie

 
Tentdienst juni 2019 Tentdienst juni 2019


Vanaf kwart voor 10 stond de koffie klaar met een plak koek. Mooi was de meer-kleurige cake die aansloot op het thema van de dienst: Kleur bekennen. Om half 11 zat iedereen op de stoel of de strobaal in de tent en zongen we samen met een enthousiaste gelegenheidsband mooie liederen.
 
lees meer »