WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie

Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.
 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Lied van de maand Lied van de maand

Psalm 23, misschien wel de meest bekende Psalm. De Psalm die spreekt van God als onze Herder. Die ons leidt op de weg die we gaan.

Het lied ‘Was ik een schaap, was Hij mijn Herder’ is een toegankelijke bewerking van deze 23e Psalm. Door de toegankelijke tekst is het lied ook erg geschikt om met kinderen te zingen.

Het schaap is voor zowel kinderen als volwassenen heel herkenbaar. Iedereen heeft wel een beeld bij de herder en de schaapskudde op de hei. Daardoor is voor iedereen de strekking van het lied goed te begrijpen:

God leidt ons, naar het beloofde land! (Vergelijk Psalm 23 vers 6: in het huis van de HEERE.)

De laatste twee regels komen in ieder couplet weer terug, alsof het een refrein is. Maar let op de kleine veranderingen in de tekst van deze laatste twee regels.

Een paar aandachtspuntjes: bij het 3e en het 4e couplet is er een ‘extra’ noot aan het begin van de 1e regel. In sommige regels worden de noten overgebonden; de lettergrepen worden langer. Zie het gestippelde boogje en de onderstreepte lettergrepen.

Hier kunt u het lied alvast beluisteren: https://www.youtube.com/watch?v=3Z9FH3AUSvE

 
Tentdienst juni 2019 Tentdienst juni 2019
lees meer ยป