WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie

Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.
 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Lied van de maand Lied van de maand

In de maand september zingen we het lied “Wat hou ik van uw huis” (lied 84a). Dit lied is een Psalm in een eigentijdse vertaling, gemaakt voor het project Psalmen voor Nu. We herkennen duidelijk de oorspronkelijke Psalm, maar deze berijming doet fris en eigentijds aan.

Het lied spreekt van mensen onderweg, van het weten van een (Hemels) thuis en het verlangen daarnaar. In het lied volgt de dichteres de tekst van de onberijmde Psalm op de voet.
In het 1e couplet worden de verzen 2 en 3 uit de Bijbeltekst aangehaald, onder meer ‘Heer van de Hemelse legers’. De mus en de zwaluw uit de verzen 4 en 5 zien we terug in couplet 2.
De verzen 6 tot en met 8, over het dorre dal waar God tot een bron is, komen terug in het 3e couplet.
Het gebed in het 4e couplet vinden we terug in de verzen 9 tot en met 11.
In het 5e couplet zingen we over Gods bescherming, als een zon en schild.
Aan het eind van het lied wordt dan, zoals aangegeven, de eerste regel (vers 2a) herhaald.

Centraal in Psalm 84 staat het verlangen naar het huis van de Heer. Het lied begint er mee en het sluit er mee af. De meeste uitleggers gaan er van uit dat deze Psalm in het teken van een bedevaart staat. Door het herhalen van de openingszin, als afsluiting van het lied, wordt dit onderstreept.

Dat het lied aan het begin van deze eeuw is gecomponeerd zien we terug aan de melodie. Hadden de berijmde Psalmen slechts twee notenwaarden en de romantische liederen allemaal dezelfde noten-waarden, zien we in dit lied veel meer afwisseling in het ritme. Zo begint het lied bijvoorbeeld met een aantal korte noten, gevolgd door een langere, open noot. Het is belangrijk om het lied in het juiste ritme te zingen; dit geeft het lied extra zeggingskracht.
Het is zeker aan te raden om eens te luisteren naar de uitvoering van het lied. Dat kan via deze link:
 https://www.youtube.com/watch?v=gY7rbKz653A
 

 
Tentdienst juni 2019 Tentdienst juni 2019

 
lees meer ยป