WELKOM

WELKOM

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente te Kampereiland.
Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant.
Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

 
Kerkdienst en Corona

Kerkdienst en Corona
04-04-2020

Naar aanleiding van de maatregelen die de regering genomen heeft i.v.m. de bestrijding van het coronavirus worden er helaas de komende weken op Kampereiland geen kerkdiensten gehouden.

Diensten kunt u volgen via Kerkdienst gemist of Kerkomroep. Dat kunnen oude diensten zijn. Enkele kerken organiseren ook een dienst met een predikant, een organist en een kerkenraad en zenden die uit.

In de weekbrief vindt u diverse links naar diensten van kerken uit de directe omgeving.

De catechisaties, de gemeenteavond en de jongerenbijeenkomst, ook de kerkenraadsvergadering die stond gepland, gaan niet door.

Om onze verbondenheid als leden van de gemeente van Kampereiland vast te houden hebben we gemeend dat het goed is om een weekbrief aan de gemeenteleden te sturen. 

Weekbrief 4 april 2020
Weekbrief 28 maart 2020
Weekbrief 21 maart 2020
 
Tijden van erediensten en locatie Tijden van erediensten en locatie

Morgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.

Avonddiensten: Elke maand wordt er een jeugdddienst of missionaire dienst georganiseerd (met uitzondering van de zomervakantie).
Zie Kerkdiensten voor exacte data!
Daarnaast worden er met bid- en dankdag, witte donderdag/ goede vrijdag en oudejaarsdag ook ‘s avonds kerkdiensten gehouden.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Het kerkgebouw is te vinden aan de
Heultjesweg 10
8267AH Kampereiland.
Telefoonnummer: 038-3388166.
 
Invulling zondagse erediensten Invulling zondagse erediensten

Alweer vanaf 2010 regelen we zelfstandig de preekbeurten. Dat wil zeggen dat de preekvoorziener (per 17 september 2017 is dit Peter van den Brink) al lang van tevoren predikanten vraagt om in onze diensten voor te gaan. Heeft u suggesties voor predikanten kunt u dit uiteraard doorgeven aan de kerkenraad. Hou er wel rekening mee dat het preekrooster al bijna een jaar van tevoren vast staat. We proberen zo veel mogelijk predikanten uit de omgeving voor te laten gaan.

Om een indruk te krijgen hoe een reguliere dienst verloopt, vindt u hier de orde van dienst.
De diensten zijn rechtstreeks, maar ook later te beluisteren op www.kerkdienstgemist.nl.

 
Themalied Corona Themalied Corona

1. Heere God wij komen tot U in een bange donkere tijd Heel de wereld is verslagen En we voeren allen strijd Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

2. Heer, wij mogen niet naar school toe En naar onze vriendjes thuis Wilt U voor hen blijven zorgen Denkt U aan een ieders kruis? Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

3. Heel veel mensen zijn nu eenzaam Alleen in hun eigen huis Wilt u hen een bezoekje brengen? Misschien wel in het ziekenhuis? Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

4. Wilt U voor de dokters zorgen? En voor allen in de zorg Geeft u wijsheid en veel liefde Toon Uw Vaderlijke zorg! Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

5. Heel veel mensen zijn nu werkloos En verdienen nu geen geld Heer U weet dat geeft veel zorgen We voelen ons zo erg geveld! Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

6. Leer ons in Uw word te lezen Help Uw knechten, elke keer Om Uw woord ook nu te brengen, Breng het in onz’ harten Heer’! Breng ons Heere op de knieën Dat wij U belijden Heer’ U staat boven alle dingen Leer ons leven tot Uw eer!

7. Heer’ ik mag toch alles vragen? Als ik bang ben, vol verdriet? Wilt u daarom naar ons luisteren? Hoor verhoor toch ook dit lied! U bent Wonderlijk, U bent Raadsman U bent toch de sterke God! Breng u dan Uw eigen vrede Wees bewogen met ons lot!

https://youtu.be/L7RLCwIffd4

 
Locatie inzameling goederen Roemeniƫ Locatie inzameling goederen Roemeniƫ

Kleding, schoenen, meubelen, speelgoed etc. kan gebracht worden naar Ruth en Hillie Kloek op zaterdagochtend tussen 09.00-12.00 uur, Hogeweg 20. Wilt u zich van tevoren even bij hen melden? Mocht u op zaterdagochtend verhindert zijn, dan graag eerst even contact opnemen (038-3636273) met Kloek voor een ander moment!

Alvast bedankt!
De Roemeniëcommissie