WelkomHartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Kampereiland.

Wij zijn een zelfstandige gemeente zonder eigen predikant. Sinds 1 augustus 2009 is een kerkelijk werker benoemd. Per 1 september 2018 is dit Bart van 't Ende uit Kampen. Hij verzorgt de catechisaties, kringwerk, groot huisbezoeken en het pastorale werk.

Tijden van kerkdienstenMorgendiensten: van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur.
Aanvang avonddiensten is 19:30 uur.

Diensten zijn live te volgen en achteraf terug te luisteren via kerkdienstgemist.nl

Kerkdienst en Corona

Naar aanleiding van de maatregelen die de regering genomen heeft i.v.m. de bestrijding van het coronavirus worden er helaas in juni op Kampereiland nog geen kerkdiensten gehouden.

Vanuit de overheid en de PKN zijn er veel richtlijnen en protocollen te volgen. Er is een werkgroepje ingesteld die na heeft gedacht hoe we vanaf 5 juli diensten vorm kunnen geven. 

Aanmelden voor kerkdiensten

Wanneer u  een kerkdienst wilt bijwonen, dan kunt u zich aanmelden door een aanmeldingsformulier in te vullen.

I.v.m. het verwerken van de aanmeldingen: Aanmelden uiterlijk vrijdagavond 18:00 uur voor de eerst komende zondag!

Ga verder om aan te melden.

Video kerkelijk werker

Lied van de maand


Psalm 122
Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij

Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij

Jerusalem dat ik bemin wij treden uwe poorten in Daar staan onze voeten Jeruzalem is wel gebouwd

Ik ben verblijd, wanneer men mij godvruchtig opwekt Zie wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga en doe als wij

Dat vreed’ en aangename rust en milde zegen u verblij’ Dat welvaart in uw vesting zij in uw paleizen vreugd’ en lust

Om vriend’ en broed’ren spreek ik nu De vrede zij en blijv’ in U Om ’s Heren huis in U gebouwd zal ik het goede voor u zoeken

Agenda

Kerkdienst

12 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

19 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

26 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

02 aug 2020 om 9:30

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!!! ook op Facebook.