Kerkblad 20-05-2019 Kerkblad 20-05-2019
Van de kerkelijk werker
‘Dit is de dag die de Here gemaakt heeft, laten we daarom blij zijn op deze dag en ons verheugen!’ Deze woorden uit Psalm 118 vers 24 klonken zondag 19 mei tijdens de belijdenisdienst. We mochten als gemeente, jong en oud ons verblijden samen met Dick en Wendy – Lee Duitman. Wat een genade dat God doorgaat met Zijn werk op Kampereiland. Ze hebben hun ‘ja-woord’ richting God en Zijn gemeente uitgesproken. Ze voegen zich in de goede strijd van het geloof, bij de schare die niemand tellen kan. Als gemeente hebben wij de verantwoordelijkheid (en beloofd) om hen bij te staan om te groeien in het geloof. Maar niet alleen hen, maar ook elkaar.
Ik geef nog even de belijdenisteksten door die ds. van Maanen hen heeft meegegeven:
Dick Duitman: Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die Hij liefheeft, en ga de weg van de liefde, zoals Christus (Ef. 5: 1+2a).
Wendy – Lee Duitman – Nieuwenhuis: Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet (Joh. 14: 27).

Een hartelijke groet vanuit Kampen,
Bart van ‘t Ende

Terugkom avond doopouders
Op donderdagavond 13 juni komen we weer als ouders bij elkaar die in de afgelopen tijd hun kindje hebben laten dopen. Zij hebben allen een persoonlijke uitnodiging hierover gekregen. De avond begint om 20.00 uur in de consistorie.
We willen met elkaar stilstaan bij de rituelen die je thuis doet met het gezin. Zoals bidden, zingen en ook nadenken welke Bijbel gebruik je en wanneer ga je een andere Bijbel gebruiken? Maar ook is er de onderlinge ontmoeting om als jonge ouders van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen. We hopen op een gezegende avond.

Miny Pelleboer en Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
Zondag 26 mei
Deze zondag hoopt dominee W. Smit uit Zwolle bij ons voor te gaan. De extra collecte is bestemd voor het magazine Wal en Water. Het recreatiemagazine Wal en Water is een project van diverse kerken in Noordwest-Overijssel. Dit frisse full colour magazine wordt ieder jaar aangeboden aan toeristen. Naast algemene toeristische weetjes bevat Wal en Water informatie over kerkelijke zomeractiviteiten.

Donderdag 30 mei         
Op Hemelvaartsdag mogen we in een morgendienst bij elkaar komen welke geleid zal worden door dominee J. de Goei uit Amersfoort. De extra collecte is bestemd voor MAF. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde!

Zondag 2 juni
Vanaf vandaag beginnen de morgendiensten weer om 9:30 uur. Vanmorgen zal de dienst geleid door dominee W. Dekker in het teken staan van de bediening van de Heilige doop aan Meike Saar Knol. Dochter van Martijn en Brenda Knol en zusje van Jurre. Bij de doop krijg je een onzichtbaar ‘watermerk’ mee. Het is een onzichtbaar teken dat God van je houdt, dat je Zijn kind bent. Hij belooft daarmee Zijn trouw. De extra collecte is deze morgen bestemd voor het orgelfonds.

Jeugddienst
Zondag 2 juni om 19.30 is er een jeugddienst. We hebben als thema: De kracht van de heilige Geest. Onze spreker deze avond is Ds. Wouter Smit uit Zwolle. De muzikale begeleiding zal worden gedaan door de band: Eatern Way. Collecte is deze avond bestemd voor: The Gideons International. Iedereen is van harte welkom en neem gezellig iemand mee!

Groeten van de Jeugddienstcommissie

Tot slot
Vrijdag 31 mei hopen we de maandbrief voor juni te versturen. Heeft u/ heb jij hier nog een stukje voor, dan graag aanleveren vóór maandag 27 mei via de mail scriba.

Namens de kerenraad hartelijke groeten,
Karlo van der Linde
 
Maandbrieven Maandbrieven
Vanaf december 2018 zijn we gestart met een maandbrief. Hierin staat de meest actuele informatie over kerkdiensten, activiteiten en acties. U kunt de maandbrief digitaal ontvangen. Stuur daarvoor een mailtje naar:

Hieronder treft u een overzicht aan met alle maandbrieven.

Maandbrief mei 2019
Maandbrief april 2019
Maandbrief maart 2019
Maandbrief februari 2019
Maandbrief januari 2019
Maandbrief december 2018