Kerkblad 04-11-2019 Kerkblad 04-11-2019

Van de kerkelijk werker
De grenzeloze generatie.
Jongeren zoeken meer en meer hun uitvlucht in de virtuele realiteit. De smartphone en iPad zijn het venster op de wereld. Dit is niet uit onverschilligheid, maar uit onmacht. Hoofdoorzaak is de informatieoverload waar de jongeren dag in dag uit mee te maken hebben. Dat is de last van onze verworven vrijheid: een hoeveelheid informatie, opinie en beelden die nauwelijks meer te behappen zijn. Er is zo veel gaande in de wereld waar we dagelijks van op de hoogte worden gehouden, dat het steeds aantrekkelijker en zelfs noodzakelijk wordt om een muur op te trekken, dat je alles ‘relax’ en ‘chill’ gaat noemen. De digitale verslaving creëert een schijnwereld die jongeren vervreemdt van zichzelf en anderen. De nieuwste apps en games moeten die leegte opvullen. Voor jongeren is er geen bescherming in een wereld die alles maar goed vindt, waar (morele)grenzen vervagen. De belangrijkste opdracht die opvoeders en kerkleiders hebben, is het verlangen bij jongeren oproepen tot ‘het echte leven’. De profeet Amos deed dat in zijn tijd ook. De mensen vulden hun leven op met van alles en nog wat. Maar zonder God te zoeken. Het is een van de kortste en krachtigste teksten uit de Bijbel, Amos 5: 4b: ‘Zoek Mij en leef!’. Dat we verlangen om naar Godsbeeld te leven. Het is de taak van opvoeders en de kerk om voor te gaan in dat proces, om vandaaruit jongeren (eigenlijk geldt dit voor iedereen) veiligheid en perspectief te bieden. Bart van ‘t Ende

Vierende gemeente
Zondag 10 november
Aanstaande zondag hoopt dominee A.W. van Veluw uit IJsselmuiden bij ons voor te gaan. De collecten zijn bestemd voor diaconie en kerk en voor binnenlands diaconaat PKN.

Zondag 17 november
Deze zondag hoopt dominee G. de Fijter uit Kampen bij ons voor te gaan. Naast de gebruikelijke collecte voor diaconie en kerk, wordt er een extra collecte voor de kerk gehouden.

Lied van de maand
In november zingen we een lied over Noach (163a; Zeshonderd jaar is Noach oud). Het is een kinderlied naar aanleiding van het verhaal van de zondvloed (Genesis 6:5-9:17). In het lied nemen de dieren een belangrijke plaats in.

Het lied volgt het verhaal over de zondvloed chronologisch; in het eerste couplet is Noach bezig met het bouwen van de ark. In het tweede couplet komen de dieren naar de ark en vervolgens valt de regen en komt de vloed in het derde couplet. In het afsluitende, vierde couplet mag Noach met zijn gezin weer uit de ark en zingen we van de regenboog en het verbond van God met Noach.

In dit lied zien we een ‘refrein’, dat z’n plaats heeft in het midden van ieder couplet (regel 5 t/m 12). In ieder refrein zingen we van dieren die meegaan in de ark; heel herkenbaar voor de kinderen.
Hoewel de eerste vier en de laatste vier regels van ieder couplet qua tekst niet hetzelfde zijn, zijn ze dat wel wat betreft de melodie.

Het is de bedoeling dat de dierennamen – in het refrein – ‘parlando’ worden gezongen: sprekenderwijs. De componist heeft hier bij het maken van de melodie rekening mee gehouden, waardoor dit prima mogelijk is.
Helaas is er op internet geen uitvoering te vinden van dit lied, waardoor we niet alvast kunnen luisteren hoe dit ‘sprekenderwijs zingen’ uitgevoerd moet worden. Wel kunt u op de website alvast de melodie beluisteren.

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Kinderoppasdienst
Iedere week zijn er weer vrijwilligers die zorgen dat de oppas goed verloopt. Heel hartelijk dank voor jullie inzet! Binnenkort ga ik het oppasrooster voor 2020 maken. Graag hoor ik vóór 1 december a.s. als oppassers niet meer, vaker of juist minder vaak willen oppassen. Lijkt het u/jou ook leuk om een paar keer per jaar op te passen, geef het dan aan mij door. We kunnen nog wel een paar nieuwe oppassers gebruiken!
Reactie kan per e-mail naar of een telefoontje naar 06-22011374.

Alvast bedankt,
Brenda Knol-Koers

Tot slot
Voor meer informatie over kerkdiensten en andere activiteiten verwijzen we graag naar onze maandbrief welke te vinden is op onze site onder tabblad actueel.

Met vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der Linde
 

terug