20-01-2020 20-01-2020

Van de kerkelijk werker
Graffiti
Onder de stadsbrug van Kampen probeert de gemeentelijke reinigingsdienst de graffiti te verslaan. Nadat de muur weer gereinigd is, staat er binnen een week weer (schunnige) teksten op de muur. Psychiaters zegen dat schrijven op muren veel te maken heeft met identiteit. Als je eenmaal je naam hebt achtergelaten waar anderen het zullen zien, voel je een groot zelfvertrouwen in wie je bent. Of zoiets… Voordat nu de Geestelijke Politie haar paard zadelt en achter mij aan gaat; ik ben er niet op uit om God te vergelijken met iemand die dingen op openbare plekken schrijft. Maar Jezus verklaart (Openb. 2: 17, 3: 12) dat Hij dat wel van plan is: Hij wil de naam van God op u en jou schrijven! Blijkbaar vindt God genoeg geloof in ons om Zijn Naam met ons te verbinden. Eeuwig en publiekelijk verbonden met Hem. Bemoedigend! Draag Zijn Naam met trots! Bart van ‘t Ende
                                                          
Vierende gemeente
Zondag 26 januari
Voorganger is Ds. F. Verboom voor. In deze dienst zullen diaken Gijs van Dijk en ouderling – kerkrentmeester Jurian van den Berg worden bevestigd in hun ambt. 
De ouderling Beatrix Knol en ouderling – kerkrentmeester Martijn Knol worden herbevestigd. De 2e collecte is voor het Nederlands Bijbelgenootschap.

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, sinds 1814. Samen met leden en donateurs maken we het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen we voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.
                                                                         
Zondag 2 februari
Voorganger deze morgen is Mw. Heidi Kramer.
De 2e collecte voor het Werelddiaconaat (Kerk in actie)

SCHUURDIENST 2 FEBRUARI
Op zondagavond 2 februari organiseren we een schuurdienst, met als thema: Wat gaat er van de kerk uit, als de kerk uit gaat?  locatie is bij de fam. Van Ittersum, Nijlandsweg 3.
Vanaf 18:30 uur is de inloop, met koffie / chocolademelk en wat lekkers gebakken door de catechisanten. De dienst zal om 19:15 uur beginnen. Spreker deze avond is ds. Henriëtte Nieuwenhuis. De band Eastern Way zal ons muzikaal begeleiden.
Nog een tip: kom warm gekleed.
Een dienst voor en door iedereen.
Tot dan!
Groetjes jeugddienstcommissie

Terugblik thema avond ‘Keuzestress’
We kijken terug op een mooie avond met open gesprekken over het thema ‘Keuzestress’ bij onze tieners. De een ervaart stress bij een kledingkeuze en de ander pas bij het kiezen van een beroepskeuze. Vooral dat laatst vinden onze tieners lastig. Enkele tips kwamen deze avond voorbij die ik wil delen.
  • Bied je tiener structuur aan, knip de keuze p in concrete actiepunten en zet samen de voor- en nadelen op een rijtje.
  • Wees betrkken, toon begrip en een luisterend oor. Coach en adviseer. Laat de tiener zelf de keuze maken.
  • Prbeer je kind succeservaringen en kicks te laten ervaren met betrekking op zijn keuze zoals een meeloopdag t.b.v. zijn studiekeuze.
Het is geen garantie, maar kan wel handvatten bieden bij het maken van keuzes. We hopen in het nieuwe seizoen opnieuw bij elkaar te komen. Dus er komt zeker een gevolg.
Bart van ’t Ende

Actie Kerkbalans.
Vanaf 18 januari tot 1 februari is de landelijke Actie Kerkbalans. Het thema is Geef voor je kerk. Geven voor je kerk is belangrijk. Je kunt het op verschillende manieren zien. Je kunt jezelf helemaal geven voor de kerk. Dat je op ieder moment met de kerk en met God bezig bent. Dat is prachtig. Tegelijk mogen we ook geven om de kerk. We geven allemaal om de kerk. Het is het Huis van onze Vader en vinden het ook belangrijk dat de kerk kan blijven bestaan op het Kampereiland. En dan mogen we ook geven aan de kerk. Geven met ons hart en met ons verstand. Dan kan de kerk blijven bestaan en kunnen we ons hart blijven geven aan ons geloof. Want zonder een kerk waar we medegelovigen blijven zien en ontmoeten, wordt het steeds moeilijker om te blijven geloven. Het College van Advies zal in deze weken bij u langs komen voor de Actie Kerkbalans en wij hopen dat u de kerk op het Kampereiland weer een warm hart toedraagt.
Namens de Kerkrentmeesters, Martijn Knol

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,
Miny Pelleboer

 
terug