18-06-2018 18-06-2018

Bij de diensten
Zondag 24 juni is het de eerste zondag van de zomer en hoopt bij ons voor te gaan mevr. Kramer- de Jong uit Emmeloord. Er is vanmorgen kindernevendienst voor alle groepen, met het thema; Job doet boete en wordt gezegend. Naast de gebruikelijke collecte voor diaconie en kerk, wordt er een extra collecte gehouden voor de kerk.
 
Tentdienst
Volgende week zondag hopen we een interkerkelijke dienst te houden in een tent op het veld voor de school. De dienst begint een uurtje later (10:30 uur), maar vanaf 09:45 staat de koffie, thee en limonade al klaar! Vanwege deze speciale dienst is er deze morgen geen oppas en kindernevendienst. Dus jong en oud, allemaal van harte welkom!
 
Met hartelijke groet namens de kerkenraad,
Karlo van der linde


 
  
 

 

terug