27-07-2020

Van de kerkelijk werker
Toekomst
In de gesprekken met mensen merk ik nog wel eens dat ze bang zijn voor de toekomst. Mede door al het nieuws op TV en internet. Het NOS journaal schotelt je een half waar, misleidend wereldbeeld voor. Als je de wereld uitsluiten bekijkt aan de hand van het nieuws weet je aan het eind van de dag precies hoe de wereld niet werkt. Nieuws handelt per definitie over de uitzondering, niet over de regel. Er is zoveel onzekerheid en er gebeurt zoveel in de wereld, een gevoel van angst en teleurstelling kan overheersen. Zeker wanneer we in het oog van de coronaorkaan hebben gestaan. Mijn houvast? De gang naar de kerk, elke zondag weer. Het geloof in een God die de wereld schiep. En mij dat er elke zondag weer inwrijft; ‘Ik laat nóóit los wat Mijn hand eenmaal begonnen is’.
Die steun bid ik jullie allemaal toe.
Een hartelijke vakantiegroet uit Kampen,
Bart van' t Ende

Vierende gemeente
Het is anders en ook weer bekend om naar de kerk te gaan. Waar we aan moeten wennen is dat we ons moeten opgeven voor vrijdagavond 18.00 uur. De 3 diensten die we gehad hebben werden door 30 tot 35 gemeenteleden bijgewoond. We zingen niet, maar de organist speelt de liederen en de tekst kan worden meegelezen op de beamer. Dat maakt dat de teksten op een indringende manier binnenkomen. De collectezakken hangen in een standaard bij de uitgang van de kerk. Op deze manier proberen we op een Corona-veilige manier met elkaar de diensten te vieren voor wie dat wil. Er kunnen nog iets meer mensen in de kerk, maar de hele gemeente past er niet in. Gelukkig zijn er via kerkdienst gemist en via YouTube diensten te volgen.
De kerkenraad
 
2 augustus
Dhr A. Palland uit Mastenboek is deze morgen onze voorganger. De collecte is voor onderhoud van de kerk.

9 augustus
Deze morgen gaat Ds Tiggelaar uit Nieuwleusen voor. De collecte is voor het orgel.

16 augustus
Op het preekrooster staat Ds Verboom uit Kampen. De collecte is voor de kerk.


Wilt u iets overmaken voor eerder genoemde doelen dan kan dat op rekeningnummer:
NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie) onder vermelding van het doel.
Wilt u iets overmaken voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer:
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).

Kinderen
Voor de jonge kinderen is er oppas in “Ons Erf”.
Voor de kinderen van de basisschool is er kindernevendienst. Voor de preek gaan ze de kerk uit en komen niet weer terug in de dienst.

Een hartelijke groet, namens Bart van ’t Ende en de kerkenraad,
Miny Pelleboer
 
terug

Agenda

Kerkdienst

16 aug 2020 om 9:30

Kerkdienst

23 aug 2020 om 9:30

Kerkdienst

30 aug 2020 om 9:30

Kerkdienst

06 sep 2020 om 9:30

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!!! ook op Facebook.