Kerkblad 08-07-2019 Kerkblad 08-07-2019
Van de kerkelijk werker              
U doordrenkt zijn omgeploegde aarde… (Ps. 65: 11). Gods zorg voor de schepping wordt door David heel mooi neergezet in deze psalm. Hij geeft een nauwkeurige beschrijving waarvan Israël getuige van mocht zijn: de groeiende gewassen, vreugde bij de oogst. Opluchting bij regen. Dankbaarheid voor de zon. Ook Jezus gebruikt het boerenbedrijf vaak als symbool voor het leven met God. ons hart is de aarde, het zaad is het Woord. Daarom de vraag voor vandaag en komende zomer: dragen we vrucht?

‘Heer, Gij kent mijn wegen,
Zegen deze dag.
Geef mij zon en regen,
Dat ik groeien mag.’

De bovenstaande regels zijn van Elly en Rikkert. Een eenvoudige en mooie tekst om mee te nemen in deze zomerperiode. De zomer mag voor veel mensen een periode van rust en ontspanning zijn. Tegelijk herinneren we ons de zomer van 2018 waarin er en grote droogte was. Het was hard werken om het land vochtig te houden. Ook weer zoiets dat we niet alles in eigen hand hebben. Laten we hopen en bidden dat het deze zomer zal meevallen. Ik hoop dat u deze zomer tijd hebt voor uzelf, uw gezin en voor elkaar. Ik ga zelf ook vakantie houden, maandag 15 juli ga ik met een groep jongeren vanuit Genemuiden 10 dagen rondreizen in Israël. Ik zie er naar uit! Eind augustus zal ik mijn werkzaamheden weer op te pakken. Voor dringende hulp kunt u een beroep doen op een van de ouderlingen.

Tot weerziens en een goede groet vanuit Kampen, Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
Zondag 14 juli
Deze morgen gaat dominee van Maanen uit IJsselmuiden bij ons voor.  Omdat Lisanne Knol volgend schooljaar de stap gaat zetten naar het voortgezet onderwijs, meent ze tijdens deze dienst afscheid van de kindernevendienst. De collecten zijn bestemd voor diaconie en kerk en voor het onderhoudsfonds.

Zondag 21 juli
De heer G.J. Lipke uit Elburg hoopt deze morgen bij ons voor te gaan. De collecten zijn bestemd voor diaconie en kerk en voor het orgelfonds.

Zondag 28 juli
Voor deze zondag hebben we dominee B. Gijsbertsen uit Kampen op het preekrooster staan. Naast de reguliere collecte voor diaconie en kerk, is ook deze zondag de tweede collecte bestemd voor het onderhoudsfonds.

Zondag 4 augustus
Op de eerste zondag van de nieuwe maand hoopt dominee M. Zoetewey ui Lemele bij ons de dienst te leiden. Er wordt vanmorgen een extra collecte voor de kerk gehouden.

Kindernevendienst
In de zomervakantie gaat de kindernevendienst gewoon door, alleen voegen we 1 t/m 8 bij elkaar. Alle kinderen komen dan ook na de verkondiging weer terug in de kerk.

Lied van de maand
Psalm 23, misschien wel de meest bekende Psalm. De Psalm die spreekt van God als onze Herder. Die ons leidt op de weg die we gaan.
Het lied ‘Was ik een schaap, was Hij mijn Herder’ is een toegankelijke bewerking van deze 23e Psalm. Door de toegankelijke tekst is het lied ook erg geschikt om met kinderen te zingen.

Het schaap is voor zowel kinderen als volwassenen heel herkenbaar. Iedereen heeft wel een beeld bij de herder en de schaapskudde op de hei. Daardoor is voor iedereen de strekking van het lied goed te begrijpen:
God leidt ons, naar het beloofde land! (Vergelijk Psalm 23 vers 6: in het huis van de HEERE.)

De laatste twee regels komen in ieder couplet weer terug, alsof het een refrein is. Maar let op de kleine veranderingen in de tekst van deze laatste twee regels.

Een paar aandachtspuntjes: bij het 3e en het 4e couplet is er een ‘extra’ noot aan het begin van de 1e regel. In sommige regels worden de noten overgebonden; de lettergrepen worden langer. Zie het gestippelde boogje en de onderstreepte lettergrepen.

Op de homepagina vindt u een link om de melodie alvast eens te beluisteren.

Namens de liedcommissie,
Arjan Broekhuizen

Tot slot
De maandbrief voor augustus willen we vrijdag 2 augustus versturen. Heeft u/heb jij hier nog een stukje voor, dan graag aanleveren vóór maandag 29 juli via mail scriba.

Namens de kerkenraad goede diensten toegewenst en de hartelijke groeten,
Karlo van der Linde

 
 
Maandbrieven Maandbrieven
Vanaf december 2018 zijn we gestart met een maandbrief. Hierin staat de meest actuele informatie over kerkdiensten, activiteiten en acties. U kunt de maandbrief digitaal ontvangen. Stuur daarvoor een mailtje naar:

Hieronder treft u een overzicht aan met alle maandbrieven.

Maandbrief juli 2019
Maandbrief juni 2019
Maandbrief mei 2019
Maandbrief april 2019
Maandbrief maart 2019
Maandbrief februari 2019
Maandbrief januari 2019
Maandbrief december 2018