Kerkblad 11-03-2019 Kerkblad 11-03-2019

Van de kerkelijk werker
De veertigdagentijd is aangebroken. Een periode van rust en meditatie ter voorbereiding op Pasen. Ik wil u daarom voor deze periode een gebed meegeven. Dat gebed is gebaseerd op Jezus’ ontmoeting met de Samaritaanse vrouw (Joh. 4). Het omzien naar het ongeziene.

God van ons allen,
in deze tijd van bezinning vraagt U ons stil te staan
bij de leefregels van de liefde.
Uw koninkrijk is hierop gebaseerd:
Dat wij vanuit onze liefde tot U
in staat zijn mensen om ons heen
met warmte en respect te benaderen.
Geef dat wij hiertoe elke dag opnieuw
Uw rijk gestalte geven,
In de kracht van Jezus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.


Ik wens u een gezegende veertigdagentijd toe. Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
Zondag 17 maart
Op de tweede zondag in de veertigdagentijd hoopt dominee G.H. Labooy uit ijsselmuiden bij ons voor te gaan. De extra collecte is bestemd voor de voedselbank Kampen.

Zondag 24 maart
Dominee J. de Goei uit Amersfoort hoopt deze zondag bij ons voor te gaan. De Extra collecte is bestemd voor Kampereiland helpt.

Voor een toelichting op de extra collecten verwijs ik u graag naar onze maandbrief, welke te vinden is op onze site www.Hervormdkampereiland.nl tabblad ‘kerkblad’.

Catechisatie
Donderdag 14 maart is er nog eenmaal een reguliere catechisatie les. En donderdag 28 maart willen we de catechisatie afsluiten met elkaar. De daadwerkelijke afsluiting vindt plaats in een dienst op zondag 31 maart om 19.30 uur in de kerk.

Gemeenteavond/ groot huisbezoek
Zoals eerder aangegeven organiseren we donderdagavond 21 maart een gemeenteavond. Deze avond mogen we te gast zijn bij de familie Koers aan de Nijlandsweg 1. We hopen de avond om 19.30 uur openen, waarna we met elkaar gaan eten (er wordt voor ons gekookt!). Daarna zal Bart van 't Ende het thema van de avond toelichten en willen we met elkaar hierover in gesprek gaan. Het onderwerp is de Nashville verklaring: Hoe gaan we hier mee om? Binnen de PKN mag iedere kerk beslissen welk standpunt er in genomen wordt. Wel wordt er van de kerk gevraagd om duidelijk te zijn. Als leidraad willen we vasthouden: “God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf”.   Aansluitend is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. In verband met de maaltijd is het wenselijk dat we weten voor hoeveel mensen er gekookt moet worden. Daarom komt er een opgavelijst achterin de kerk te liggen of er kan aan mailtje gestuurd worden aan de scriba. Opgeven kan t/m zondag 17 maart. De kosten bedragen €2,50 p.p. te voldoen op de avond zelf. We zien uit naar uw en jouw komst!

Tot slot
Afgelopen zondag was het de eerste zondag in de veertigdagentijd, of de tweede lijdenszondag?
Vaak worden de termen veertigdagentijd, vastentijd en lijdenstijd door elkaar heen gebruikt. De veertigdagentijd of vastentijd heeft de oudste wortels. De reformatoren Calvijn en Luther braken hiermee (alhoewel ze het vasten op zichzelf niet terzijde schoven). In plaats hiervan kwamen er de zeven lijdenszondagen. Op het moment dat Katholiek Nederland uitbundig carnaval vierde, was er in de gereformeerde traditie de eerste lijdenszondag: “Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten…”. Dit betekent dat er 7 lijdenszondagen zijn, terwijl er maar 6 zondagen zijn die vallen binnen de veertigdagentijd. Dit zorgt nog wel eens voor wat onduidelijkheid. Ook binnen de PKN komt de nadruk weer meer te liggen op de veertigdagentijd. En goed beschouwd is het natuurlijk ook maar bijzaak: 6 of 7. Waar het om gaat, de hoofdzaak is veel belangrijker…

Namens de kerkenraad een goede voorbereiding naar het Paasfeest toegewenst en de hartelijke groeten,

Karlo van der Linde

 

 
Maandbrieven Maandbrieven

Vanaf december 2018 zijn we gestart met een maandbrief. Hierin staat de meest actuele informatie over kerkdiensten, activiteiten en acties. U kunt de maandbrief digitaal ontvangen. Stuur daarvoor een mailtje naar:

Hieronder treft u een overzicht aan met alle maandbrieven.

Maandbrief maart 2019
Maandbrief februari 2019
Maandbrief januari 2019
Maandbrief december 2018