Kerkblad 16-09-2019 Kerkblad 16-09-2019

Van de kerkelijk werker
‘En het geschiedde…’
Als je al zo lang iets verwacht hebt, en het gebeurt niet, kun je helemaal verkrampen van binnen. Je hele leven kan een puinhoop worden door een onvervuld verlangen. Bijvoorbeeld; een hoop, die niet vervuld werd, een gebed dat nooit verhoord werd, een stem, die nooit antwoord kreeg. Je hele leven verstart. Je staart je blind op die ene onmogelijkheid. Daardoor stagneert je leven, wordt het onvruchtbaar. Zonder toekomst. Ontvangen we het niet op onze tijd, dan haken we af. Dat vraagt dus uithoudingsvermogen en vertrouwen. Daarom, blijf altijd hopen. Blijf hopen op de onmogelijkheden. De Bijbel staat vol met verhalen van mensen waarin God hun lot keerde, het onmogelijke werd mogelijk! Denk bijvoorbeeld maar aan Ruth; de situatie is onmogelijk, maar God keerde haar lot. Geloven vraagt (soms) een groot uithoudingsvermogen… Bart van 't Ende

Vierende gemeente
Zondag 22 september
Aanstaande zondag hoopt dominee J. de Goei uit Amersfoort bij on voor te gaan. De collecten zijn bestemd voor diaconie en kerk en voor het onderhoudsfonds.

Zondag 29 september
Deze zondag hoopt dominee A.W. van Veluw uit IJsselmuiden bij ons voor te gaan. Naast de gebruikelijke collecte voor diaconie en kerk, wordt er een collecte gehouden voor Mercy Ships. Met het grootste ziekenhuisschip ter wereld, vol professionele vrijwilligers, maken ze door operaties en trainingen chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten.

Gemeenteavond
Op 1 oktober willen we in Ons Erf een gemeenteavond houden. Inloop vanaf 19:45uur, opening 20:00 uur. Voor het eerste gedeelte van de avond hebben we classis predikant Klaas van der Kamp uitgenodigd om iets over zijn werk te vertellen en een eventuele naamsverandering bespreken van Hervormde gemeente naar Protestantse gemeente. Waar komt dit in de praktijk op neer en wat komt er allemaal bij kijken?
Voor het tweede gedeelte van de avond hebben we een medewerker van Givt uitgenodigd. Mensen hebben steeds minder contant geld op zak. Dat is logisch, want bijna overal kan je elektronisch betalen en er zijn zelfs plekken waar je helemaal niet meer met contant geld terecht kan.
Deze ontwikkeling is niet tegen te houden. Givt heeft een oplossing ontwikkeld om zonder contant geld met je smartphone te geven. Dit lijkt de kerkenraad een mooie aanvulling voor het meedoen aan de collecten zonder contant geld of collectebonnen.

Thema avonden
Ook komend winterseizoen willen we thema avonden organiseren rondom geloof & opvoeding. Dat klinkt misschien wat zwaar, alsof het daaraan schort. Afgelopen seizoen zijn de doopouders (van de afgelopen 5 jaar) bij elkaar geweest en komend seizoen zullen ouders met tieners worden uitgenodigd. Tijdens deze avonden zullen we een Bijbelgedeelte behandelen en voornamelijk met elkaar in gesprek gaan. Meer informatie volgt. Bart van ’t Ende

Jongerenwerk
1 keer per maand zijn jongeren van 12-16 jaar welkom in de mooie schuur bij de familie Kanis.
Met als leidraad de programma’s van Rock-Solid komen thema’s als geloof, verliefdheid, pesten en onzekerheid aan de orde. De jongeren eten samen een maaltijd, gemaakt door Karin of ouders van de jongeren en horen een mini-preekje. Vervolgens worden zij uitgedaagd d.m.v. sport en spel. De leiding van het jongerenwerk is in handen van Antoon, Jan Jelle, Marcel, Wessel, Annejet en Esther. Mocht je het leuk vinden om aan te sluiten bij dit enthousiaste clubje, voel je dan welkom op de volgende zaterdagavonden:
21 sept           18 jan
19 okt             22 febr
23 nov            21 mrt
14 dec             18 apr
De jongeren mogen ook altijd vrienden of vriendinnen meenemen. Je hoeft niet perse lid te zijn van een of onze kerk. Of misschien lijkt het je leuk om ook eens een avondje de leider te zijn bij deze jongeren, voel je ook dan meer dan welkom. Uiteraard behoort gewoon eens een keertje kijken ook tot de mogelijkheden.  Voor meer informatie: Beatrix Knol – 063579021

Tot slot
Namens de kerkenraad de hartelijke groeten,
Karlo van der Linde 

 
Maandbrieven Maandbrieven
Vanaf december 2018 zijn we gestart met een maandbrief. Hierin staat de meest actuele informatie over kerkdiensten, activiteiten en acties. U kunt de maandbrief digitaal ontvangen. Stuur daarvoor een mailtje naar:

Hieronder treft u een overzicht aan met alle maandbrieven.

Maandbrief september 2019
Maandbrief augustus 2019
Maandbrief juli 2019
Maandbrief juni 2019
Maandbrief mei 2019
Maandbrief april 2019
Maandbrief maart 2019
Maandbrief februari 2019
Maandbrief januari 2019
Maandbrief december 2018