18-01-2021


Van de kerkelijk werker
Startkapitaal
Jozef en Maria vluchten met het kindje Jezus naar Egypte. Van inwoner met een Israëlisch paspoort naar immigrant in een vreemd land. Weg van hun familie en (religieuze) gewoonten. Ze zullen er vast erg hebben moeten wennen. (Matt. 2: 5 – 10). Gelukkig hebben de dure cadeaus van de Wijzen uit het Oosten gezorgd voor voldoende startkapitaal om een bestaan op te bouwen in Egypte.
Bevinden wij ons momenteel ook niet in een soort van Egypte als kerk en samenleving? Ver weg van alles wat eerst normaal en vertrouwd was. Het blijft allemaal onwennig. Maar ook wij hebben een startkapitaal, van God gekregen. We behoren door de doop bij Gods verbond, mogen delen in Zijn genade, we mogen al jaren naar de kerk, de Bijbel mag al jaren opengaan. Allemaal verzameld startkapitaal door de jaren heen. Wat een genade. We hebben als kerk en gemeenschap wel wat vlees op de botten. We kunnen wat hebben. Zo mogen we interen op Gods kapitaal. Kapitaal wat nooit opraakt.
In Egypte weten Jozef en Maria dat God bij hen is. Hij heeft ze zelf daarheen gestuurd en zal hen ook weer roepen. Daartussenin is Hij bij hen. Zo is God ook bij ons in dit nieuwe jaar. Bart van ’t Ende

Vierende gemeente
24 januari  Ds. Van Maanen is onze voorganger deze morgen.
De 1e collecte is voor kerk en diaconie, de tweede is voor onderhoud.

31 januari Voorganger is Ds.Röben uit Heerde
De 1e collecte is voor Kerk en diaconie, de 2e collecte is voor Zending over grenzen.


Verdiepingsavonden
Zoals het er nu naar blijft uitzien zullen we voorlopig nog niet bij elkaar komen als kringwerk. Nu we de middelen hebben om online met beeld uit te zenden willen we een soort van Bijbellezing uit zenden vanuit de kerk voor heel de gemeente. Deze avonden zullen een verdiepend karakter hebben en zullen een kleine 25 minuten duren. De eerste avond is op 21 januari en zal in het teken staan van de 'Laatste dingen'. A.d.h.v. het Bijbelboek Openbaringen zullen we horen wat de Bijbel hierover zegt. U kunt live meekijken, of op een later moment terugkijken. De verdiepingsavonden worden uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. Van harte uitgenodigd om mee te kijken. 

Catechisaties

De catechisaties gaan voorlopig niet door. Om de jongeren toch wat aan te reiken zal ik een vlog maken en deze in de groepswhatsapp versturen van de catechisanten. Ook zullen deze vlogs geplaatst worden op de website van de kerk, zodat u thuis er eens over door kan spreken met elkaar.

Kerkbalans

Vanaf zaterdag 16 Januari  wordt landelijk Actie Kerkbalans weer gestart. Het thema is: Geef vandaag voor de kerk van morgen. Uw antwoord envelop kunt u opsturen naar Herwin van Keulen, Heultjesweg 25, 8267 AH  Kampen. In de brievenbus doen bij een kerkrentmeester mag ook.

Collecte
Geeft u via GIVT dan is collecte 1=Diaconie en Kerk, collecte 2=Speciaal doel, collecte 3=Zending. (diaconie en kerkrentmeesters hebben deze doelen klaargezet in een rooster van GIVT). Dat hoeft niet persé op de zondag, maar daarvoor wordt de gehele week nog gelegenheid gegeven. (zondagmorgen 8.00 uur tot de zaterdag erop tot 23.00 uur). In de weken dat er een extra kerkdienst is wordt hiervan afgeweken. Dit zullen we dan duidelijk aangeven.
Overmaken per bank kan als volgt:
Wilt u iets geven voor de Kerk (kerk, onderhoud en orgel) dan kan dat op rekeningnummer:
NL80 RABO 0331 2016 23 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Kerkrentmeesters).
Wilt u iets overmaken voor Diaconie en Kerk, of een speciaal diaconaal doel en Zending gebruik dan het rekeningnummer van de Diaconie: NL62 RABO 0159 1574 12 t.n.v. Hervormde Gemeente Kampereiland (Diaconie). Vermeld bij het overmaken uitdrukkelijk de datum en het doel.
 
Een hartelijke groet, namens Bart van ’t Ende en de kerkenraad,
Miny Pelleboer


  
terug

Agenda

Kerkdienst

31 jan 2021 om 10:00

Bijbelquiz via Kahoot!

31 jan 2021 om 20:00

Catechisatie geannuleerd i.v.m. Coronavirus

04 feb 2021 om 18:30

Livestream verdiepingsavond

04 feb 2021 om 19:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. Momenteel is het helaas niet mogelijk om een dienst fysiek bij te wonen.

De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zijn hier of via kerkdienstgemist live te volgen en achteraf terug te kijken.