Catechisatie Catechisatie

Ook dit jaar zal er weer catechisatie gegeven worden. Al eeuwen schenkt de kerk aandacht aan geloofsonderwijs aan de jeugd. Dat is belangrijk, omdat het voor onze jongeren niet makkelijk is om te geloven in een tijd waarin veel van hun vrienden en klasgenoten niet (meer) geloven. Rekening houdend met de verschillende leeftijdsgroepen willen we onderwerpen behandelen die voor de jeugd relevant zijn. Inmiddels zijn de uitnodigingen verzonden. De eerste avonden zijn op dinsdag 3 oktober en donderdag 5 oktober. Mocht je geen uitnodiging hebben gehad, laat het me dan even weten. Ook jij bent uiteraard van harte welkom!  ( of (038 - 7850197)

 

terug