Catechisatie Catechisatie
In het komende seizoen vindt de catechese plaats op de donderdagavond. De catechese wordt om de week gegeven. Donderdag 20 september start de catechese. De indeling is als volgt;
12 – 15 jaar        18.45 uur tot 19.45 uur
15 – 18 jaar        19.45 uur tot 20.45 uur
18+                    20.45 uur tot 21.45 uur
 
Uiteraard is er ook gelegenheid tot het volgen van belijdeniscatechese. In welke vorm dat wordt gegeven zal worden bekeken afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Meer informatie hierover volgt in september.
 
De HGJB heeft een nieuwe, eigentijdse catechesemethode ontwikkeld; Leer & Leef. Eigentijds in vorm en uitstraling. De inhoud van deze methode heeft naast natuurlijk de Bijbel, de Heidelbergse Catechismus als uitgangspunt. Onderwerpen zoals; ‘de Drie-Eenheid’, ‘de Kerk’ en ‘Bidden’ komen aanbod. Maar ook thema’s waar jongeren vandaag de dag mee geconfronteerd worden; ‘Wie ben ik?’, ‘Terrorisme’ en ‘Occultisme’. Nieuwsgierig? Hieronder kunt u de eerste twee lessen en inhoudsopgave van elke leeftijdsgroep bekijken.

Het doel van de catechese is dat jongeren echt leven. Dat echte leven is zoals Jezus het omschrijft in het hogepriesterlijk gebed tot Zijn Vader: ‘dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt’ (Joh. 17:3). Met dat leven worden ook onze jongeren niet geboren. Maar het is hen (veelal) in de Doop wél toegezegd. In de weg van geloof en bekering mogen zij de Here Jezus (beter) leren kennen. Ik hoop en bid dat deze methode daartoe een middel voor mag zijn!
 
Bart van ’t Ende

Voorbeeld 12-15 jaar
Voorbeeld 15-18 jaar
Voorbeeld 18+ 
 
terug