Over het jaar 2020

Kampereiland helpt …… in coronatijd. 
Hoe ziet dat eruit? Eigenlijk weinig anders als bij andere groepen, verenigingen e.d. Je kunt eigenlijk niets. Ook in Roemenië zijn er elke dag veel nieuwe besmettingen, op 18 november kwamen er meer dan 10.000 nieuwe besmettingen bij. In Nederland was dat op die dag 4800 besmettingen. Ook daar gelden strenge maatregelen. In de (afgelegen) dorpen is het daar ook veel rustiger, in meerder opzichten.    

03-12-2020
In augustus is er nog een transport geladen voor Padureni. Alles is op de manier verlopen zoals je hoopt. De complete vrachtauto is daar uitgeladen en opgeslagen, wachtend op het moment dat er een markt gehouden kon worden. Er zijn ondertussen een paar gelegenheden geweest om spullen aan de man te brengen. Aan de meubels, schoenen, kleren e.d. worden prijskaartjes gehangen en de bewoners kunnen de spullen op een markt kopen. De opbrengst van de verkoop komt ten goede aan de kerk van het dorp. Of alles al aan de man gebracht is weten we niet. Wel is er voor ongeveer € 3.000,-- verkocht.
Er zaten ook meerdere dozen in de vrachtauto met medische spullen. Deze worden afgeleverd bij het dichtbij zijnde ziekenhuis. Ook waren er meerdere dozen bestemd voor het kindertehuis, o.a. kleding en schoenen. Die worden dus op de goede plek afgeleverd.
 
Wat Pacureni zelf betreft: Men is vrij van corona. Wel is er iets wat men gemist heeft en wat voor het dorp van groot belang is. Door alle corona regelingen is het transport in september niet doorgegaan. Een vrachtauto laden met goederen lukt echt niet met 1 ½ meter afstand houden. Ook moet men zich aan  quarantaine regels houden als het transport naar Roemenië toegaat maar ook als men terug komt. Kortom: we proberen zo snel mogelijk een transport te regelen maar het is op dit moment onverantwoord. Er is regelmatig contact en we hopen dat ze problemen voor kunnen blijven.
 
Op zaterdag 12 september werd er oud ijzer ingezameld bij Marten en Beatrix Knol. Gelukkig kwam niet iedereen op hetzelfde tijdstip zodat de container rustig geladen kon worden. Het was eigenlijk al een uitgestelde inzameling. Het was gepland in april maar door de corona maatregelen leek het ons beter om het uit te stellen. Voor de datum in april was er al ijzer afgeleverd aan de Noorderrandweg. Daar lag al een flinke portie te wachten om afgevoerd te worden. Alles is in de container gegooid zodat het erf daar weer ijzervrij geworden is. Samen met het, op die dag, gebrachte ijzer was de opbrengst € 1.334,74! Er was afgesproken dat met dit bedrag het transport van augustus jl. betaald zou worden. Een deel van het transport konden we hiermee betalen.
Een pracht bedrag.  Met dank aan de familie Knol voor het beschikbaar stellen van de ruimte. Zodra de corona perikelen achter de rug zijn hopen we dat er een delegatie naar Roemenië toe kan om te kijken hoe wat we in de beide Roemeense dorpen kunnen doen. Nu dus nog even niet.
 
Wat ook nog steeds doorgegaan is: de inzameling van kleding, schoenen en huisraad. De beschikbare ruimte raakt zo langzamerhand vol. Meubels, bedden, kasten en andere grote spullen kunnen we eigenlijk niet meer opslaan. Op de vraag of we nog belang hebben bij grote huisraad moeten we (tijdelijk) nee verkopen. Het is beslist niet zo dat we er geen belang bij hebben maar onze opslag kent op dit moment ook beperkingen. Kleding, schoenen en kleine huisraad kan nog naar de zolder dus blijven ze welkom. Iedereen die weer kleding, schoenen e.d. gebracht hebben: Hartelijk dank voor uw bijdrage!!!
Van een aantal creatieve dames kregen we ook gebreide spullen. Het verzoek daarbij was om een keer een paar foto’s te laten zien van de gemaakte dingen als deze op de markt verkocht zouden worden. Helaas staan de zakken ook nog opgeslagen aan de Hogeweg op Kamperveen. Wat in het vat zit;……..!
 
Hoe we de feestdagen gaan vieren weten de meeste mensen nog niet maar we wensen iedereen hier, maar ook in de Roemeense dorpen goede feestdagen en een gezond en voorspoedig 2021 toe!
 
20-08-2020
Zo langzamerhand is er weer van alles opgestart. Al kun je niet voorspellen hoe het over een aantal weken het er uit zal zien en wat er allemaal wel en of niet mag. Afgelopen voorjaar is het transport van goederen naar Roemenië afgezegd omdat o.a. de grenzen door corona dicht waren. De transporten zijn in volle gang. Ze zijn nog steeds bezig met een inhaalslag. Meerdere transporten gaan wekelijks op weg. Op dinsdag 18 augustus gaan we een vrachtwagen laden voor het dorp Padureni. Allereerst zal de schuur bij de fam. vd Steege (Zuideinde) leeg gemaakt worden. Daarna wordt er verder geladen bij de fam. Kloek aan de Hogeweg.

Woensdag 19 augustus gaat de auto van Johan Boomsma rijden en ze hopen vrijdag daar te arriveren, met een uitloop naar de zaterdag. De transporten verlopen op dit moment soepel, d.w.z. geen wachttijden bij de grenzen. De bewoners van Padureni zullen er zelf voor zorgen dat de vrachtwagen gelost gaat worden. Het aantal besmettingen loopt ook in Roemenië (oranje) weer op. De dorpen Padureni en Pacureni zijn echter vrij van het virus. Er gaan meestal meerdere personen mee die helpen met lossen en ook helpen met de verkoop van de goederen maar dit jaar dus waarschijnlijk even niet. De goederen gaan eerst in de opslag als ze daar arriveren want men wil nog niet direct een markt organiseren, dat komt later wel. Wie een keer wil meehelpen: laat het even weten (Kor Koers 06-23911906).

Ook het oud ijzer inzamelen ging in april niet door. Daarvoor hebben we een nieuwe datum gepland nl zaterdag 12 september. De container zal weer klaar staan bij de familie Knol aan de Noorderrandweg.
 
13-06-2020
De coronatijd heeft ook voor de hulp aan Pacureni/ Padureni en het kindertehuis in Glodeni gevolgen gehad. Begin maart zou er een transport (met pootgoed, uien en maiszaad), voor de hiervoor genoemde plaatsen geladen worden. De avond ervoor kregen we uiteindelijk bericht dat de grenzen gesloten waren. Alleen was er nog een mogelijkheid om medische spullen en eventueel zaaigoed die kant op te krijgen. Weer een dag later werd bekend dat de grensovergangen helemaal dicht waren voor alle goederen. Gelukkig waren we in de gelegenheid om de order voor pootaardappelen en zaaiuien af te zeggen. Wel staan er nu zakken met maiszaad in de schuur die volgend jaar alsnog die kant op kunnen.

Zo rond de 10e van mei kregen we bericht van de transporteur dat men mondjesmaat probeerde om de transporten weer op gang te krijgen. Allereerst was er een vrachtwagen (begin maart geladen, waarin ook nog pootaardappelen e.d. stonden) op weg gegaan. Wel kreeg men met de nodige quarantainemaatregelen te maken, wat zorgde voor langere reis/wachttijden. Zo langzamerhand gaan er weer meer transporten op weg. Een probleem is wel dat het laden van de vrachtwagen eigenlijk niet kan omdat men zich moet houden aan de 1,5 meter afstand. Dat heeft ons doen besluiten om voorlopig nog niet aan de slag te gaan. Bovendien behoren de meest vrijwillige laders, gezien de leeftijd, tot de “risicogroep”.

Eind juni gaan we, met het in acht neming van de 1,5 meter, overleggen of het reguliere transport van begin september moet/kan doorgaan en hoe we dat gaan regelen. Daar over meer in de volgende nieuwsbrief.

Hoe staat het de corona in Pacureni? Enige tijd terug is er contact geweest. Het dorp is vrij van corona! Men houdt zich streng aan de opgelegde regels. Het dorp ligt vrij afgelegen, in dit geval had dat een positieve uitwerking. De winkel wordt wel van de nodige spullen voorzien. Maar men komt het dorp niet uit en er komt ook niemand naar het dorp toe. Hoe het elders is in Roemenië durf ik zo niet te zeggen.

Afgelopen voorjaar zouden we ook de oud ijzer inzameling plaatsvinden. Ook niet doorgegaan. Daarvoor komt nog een nieuwe datum. We hopen dat het ergens in september kan gaan plaatsvinden. Zodra de datum bekend is laten we het horen.

De commissie
terug

Agenda

Kerkdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst

zo 02 jun 2024 om 9:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 09 jun 2024

Kerkdienst

zo 09 jun 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!