Kerkenraad Kerkenraad
Als kerkenraad vergaderen we ongeveer tien keer per jaar, alles wat met het gemeente zijn te maken heeft komt aan de orde. Hoe kunnen we als kerk verantwoord omgaan met vele maatschappelijke vraagstukken, en hoe kunnen we dit vanuit bijbels perspectief toepassen in ons dagelijks leven, ons dagelijks geloofsleven, en in het samen gemeente zijn. Maar ook praktische dingen zoals de aanschaf van de beamer, onderhoud en invulling van de erediensten horen daar bij.  Daar hebben we als kerkenraad u en jullie bij nodig, en willen jullie daar bij betrekken. We willen de komende wintermaanden een gemeenteavond organiseren, om als kleuren van de regenboog, samen kerk en gemeente te kunnen zijn, zodat we GODS woord kunnen blijven horen, verstaan en bewaren, en met respect voor elkaar bouwen aan het licht van GODS komende KONINKRIJK.
De kerkenraad bestaat op dit moment uit:
Drie ouderlingen: Baetrix Knol, Klaas Dijkstra en Miny Pelleboer 
Drie diakenen: Ingrid Bolsius, Mieke Roetman en Joke van der Kolk.
Drie ouderling-kerkrentmeesters: Martijn Knol (tevens voorzitter kerkenraad.), Herwin Keulen en Karlo v.d. Linde (scriba en contact persoon van de kerk)


Voor het beleidsplan 2015-2020 kun u hier klikken
 
terug