Kerkdienst en Corona


Kerkdiensten vanaf 5 juli
‘Verheugd was ik toen ik hoorde: ‘Wij gaan naar het huis van de HEER,’ verheugd ben ik, nu onze voeten staan binnen je poorten, Jeruzalem’.
Woorden uit psalm 122. Een lied wat de pelgrims zongen wanneer ze naar de tempel mochten. Een lied wat wij ook mogen zingen de eerste zondag wanneer we weer als deel van de gemeente bij elkaar mogen komen.
Deze eerste samenkomst heeft nog wel wat voeten in de aarde. Vanuit de landelijke kerk is ons gevraagd een gebruikersplan op te stellen hoe wij als gemeente de komende tijd onze diensten willen inrichten conform de coronamaatregelen. Daarom voor u enkele richtlijnen die van belang zijn:
 
 • Behoord u en jij tot een kwetsbare groep, wees dan extra alert bij het bezoeken van de kerkdiensten.
 •  Hebt u of  jij een verkoudheid, veel hoesten, blijf dan thuis. Zie hiervoor ook de richtlijnen vanuit het RIVM (www.rivm.nl);
 • Vor elke kerkdienst dienen gemeenteleden zich aan te melden en aan te geven met hoeveel personen ze komen;
 • Aanmelden per voorkeur via de website van de kerk of anders via de scriba;
 • Om de 1,5, meter regel te waarborgen zijn er voor 36 gemeenteleden plaats in ons kerkgebouw (exclusief medewerkers zoals koster, organist en kerkenraad);
 • De eerste tijd zal er niet gezongen mogen worden. De liederen zullen op andere wijze worden vormgegeven;
 • Toiletgebruik tot het minimum beperken en na gebruik gelijk schoonmaken; 
 • Er is geen kinderoppas of kindernevendienst;
 • Desinfectans (verplicht) gebruiken bij in- en uitgaan van de kerk;
 • De juiste looprichting gebruiken bij in- en uitgaan van de kerk;
 • Instructies opvolgen van de coördinator;
 • Op de looproute richting de kerk zijn om de 1,5 meter lijnen aangegeven, om opstopping tegen te gaan;
 • Na afloop wordt het afgeraden tot ontmoeting of koffiedrinken;
 • De diensten zullen weer via de kerkradio worden uitgezonden.

Coördinator & koster
Vanuit de PKN wordt er aangeraden om naast de koster ook een coördinator in te zetten. Deze zal bij de ingang voorkomen dat er opstoppingen ontstaan, informeren naar uw gezondheid en wijzen weer de desinfectans staat. De koster zal in de kerk de gemeenteleden hun plekken wijzen. De kerk zal van voren (preekstoel) naar achteren (orgel) worden opgevuld.

Aanmelden
Elke vrijdag tot 18.00 uur kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan de kerkdienst. Dit kan via de website van de kerk. Bij geen tegenbericht bent u van harte welkom in de dienst. Wanneer het aanmelden niet lukt via de website kunt u een bericht sturen naar de scriba. Er is ruimte voor 36 gemeenteleden en 4 gasten (dus in totaal 40 plaatsen). Dat er ruimte wordt gegeven voor gasten komt voort uit de gedachte dat we een gastvrije gemeente zijn waarbij eventuele gasten of ‘Godzoekers’ niet weg worden gestuurd.
Het getal 40 is gebaseerd op de afstand van 1,5, meter per individueel persoon. Wanneer je als gezin komt gelden er andere richtlijnen omdat gezinnen bij elkaar mogen zitten. Dan zouden er wellicht meer mensen in de kerk mogen.

Oppas en kindernevendienst
Vooralsnog hebben we besloten om dit (nog) niet te faciliteren. De Eredienst vraagt nu veel van onze aandacht. Wanneer dit goed op de rails staat kan er ruimte wordt gevonden om hier verder over na te denken. Tijdens de Eredienst zal er voor de kinderen bij de ingang kleurplaten klaarliggen (wel zelf je kleurpotloden en stiften meenemen!). En zal er tijdens de dienst aandacht zijn voor de kinderen middels een kindermoment. We willen in de loop van augustus onderzoeken of de oppas en kindernevendienst weer kunnen worden opgestart.

Zingen
Liederen behoren naast de prediking en de gebeden onlosmakelijk tot de Eredienst. Dit voorlopig niet meer mogen doen is jammer. We hopen daarom dat het snel weer mag en kan! Er zijn gelukkig andere vormen om liederen te gebruiken. Zo kun je denken aan een luisterliederen, liederen via declamatie of er zijn één of twee gemeenteleden die op 1,5 meter afstand van elkaar een lied willen zingen.

Collecten
Na afloop van de dienst is er bij de uitgang gelegenheid tot het geven van de collecte. De collecte zakken zullen ‘coronaproof’ zijn en op gepaste afstand van elkaar staan.

Tot slot,
We realiseren ons dat bovenstaande nogal wat van u en jou vraagt. Zeker wat betreft het aanmelden en het niet kunnen zingen. Het is voor ons als kerkenraad ook zoeken om zowel de Eredienst en u als gemeente tot zijn recht te laten komen. Daarom schroom niet om na afloop van de komende diensten na 5 juli ons feedback te geven.
We hopen dat de beperkingen die er gelden niet in de weg staan om God en elkaar te ontmoeten vanaf zondag 5 juli. Zondag 5 en zondag 12 juli zal onze kerkelijk werker Bart van ’t Ende zelf voorgaan.

Hartelijke groet, uw en jou kerkenraad  


 
terug

Agenda

Kerkdienst

12 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

19 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

26 jul 2020 om 9:30

Kerkdienst

02 aug 2020 om 9:30

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!!! ook op Facebook.