zondag 14 juli 2024 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen
Organist: Trouwborst | Oppasdienst: Rianne & Danny

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Onderhoud 3. Zending

Voor de dienst: 968: 1, 2 en 5 (de ware kerk/door God bijeen /Met God zijn wij)


Mededelingen
Stil gebed
Votum en groet

146: 1 en 2 (Prijs mijn ziel /Reken niet)

Gebed van verootmoediging

Zingen van genade  Gez. 302: 1 t/m 4 (God in de Hoog’/U Vader / O Jezus/ O heilige Geest)

Leefregel

145: 1 (O Heer, mijn God)

Gebed voor de opening van het Woord

Jes. 52: 1-6 (NBV21)
Marc. 6: 6b-13 (NBV21)

https://youtu.be/Ho9310Q_obU  Zing zing zingen maakt blij

Kinderen naar de nevendienst

Verkondiging

838: 1 en 4 (O grote God /Wij danken U)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotzang 425 (Vervuld van uw zegen)

Heenzenden en zegen

Amen

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 21 jul 2024

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!