zondag 16 juni 2024 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. Anne Zweers, Zwolle
Organist: Bunsbergen | Oppasdienst: Annejet & Daan

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Onderhoud 3. Zending
 

Woord van welkom en mededelingen

Openingslied: Psalm 149: 1, 2 en 3 (zo mogelijk staande)
Halleluja! Laat opgetogen een nieuw gezang de Heer verhogen

Moment van stilte

Groet en bemoediging
(hierna gaan wij weer zitten)

Openingsgebed

Lied: 675: 1 en 2
Geest van hierboven, leer ons geloven

Gebed om de Geest

Schriftlezingen: Romeinen 8:14-17 en Johannes 3:1-16

Lied: 923: 1, 2 en 3
Wil je wel geloven dat het groeien gaat

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Verkondiging

Lied: 834: 1, 2 en 3
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

De kinderen keren terug

Inzameling van de gaven

Slotlied: 705: 1, 2, 3 en 4 (zo mogelijk staande)
Ere zij aan God, de Vader

Uitzending en zege

terug

Agenda

Kerkdienst Heilig avondmaal

zo 23 jun 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 30 jun 2024 om 09:30

Tentdienst

zo 07 jul 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!