zondag 19 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst Pinksteren
Voorganger(s): Dhr. A.B. van 't Ende, Kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Brenda & Iris

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Pinkstercollecte 3. Zending
 

Afkondigingen

 

Zingen - medley Euphonia

1. Leid mij, Heer, o machtig Heiland: 1 en 3 (opw. 27 / Op Toonhoogte 141)

2. Geest van Hierboven: 1 en 2 (opw 383 / OTH 136)

 

Stil gebed

Votum & groet

 

Gods richtlijn voor een nieuw leven

 

Zingen: LvdK Psalm 149: 1 en 2

 

Euphonia speelt voor ons:

1. Wees stil voor het aangezicht van God

 

Gebed

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 13

 

Kinderlied: Laat de kind’ren tot mij komen (OTH 468)

Kindermoment

 

Zingen Psalm 2: 1 (Nieuwe Psalm berijming)

Wat willen al die wereldleiders toch

met al hun plannen en hun dwaze dromen?

Ze voeren overleg om door bedrog

van God en zijn gezalfde los te komen.

Dan lacht de HEER vanuit zijn hemelwoning;

Hij spreekt tot hen met goddelijke spot:

‘Ik ben de HEER en mijn gezalfde koning

regeert in Sion, op de berg van God.

 

Preek – Gods grote werken

 

Zingen Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart (Opw 343 / OTH 138) (2x)

 

Gebed

 

Euphonia speelt voor ons:

1. Tienduizend redenen tot dankbaarheid

 

Zingen: In Gods overwinning : 1 en 2 (Opw. 43) Euphonia

 

Collecte bij de uitgang van de kerk

Heenzending en zegen

 

Euphonia speel bij verlaten kerk

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst

zo 02 jun 2024 om 9:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 09 jun 2024

Kerkdienst

zo 09 jun 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!