zondag 5 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst 5 mei Bevrijdingsdag
Voorganger(s): Ds. R.A. Houtman, Vaassen
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Carolien & Henrieke

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Mensenkinderen 3. Zending
 

 1. Afkondigingen
 
 1. Intochtslied – Lied 482 – Er is uit ’s werelds duistere wolken
 
 1. Bemoediging en groet
 
 1. Zingen: Psalm 46:1,3 – God is een toevlucht te allen tijd
 
 1. Woord van leven: Romeinen 12,9-21
 
 1. Lied: Gezang 974:1,3,5 – Maak ons Uw liefde, God, / tot opmaat van het leven
 
 1. Gebed voor de opening van het woord
 
 1. Schriftlezing:
 • Lezing 1: Jesaja 11,1-10
 • Zingen: Gezang 466:3,7 – Ja kom, Gij wortel Isaï
 • Lezing 2: Lukas 12,49-51
 • Zingen: Gezang 466:4,5 – Ontsluit, Gij die de sleutel zijt
 
 1. Kindermoment / kinderlied: Op Toonhoogte 553 - Vertel het aan de mensen

Kinderen gaan naar hun eigen locatie
 
 1. Verkondiging
 
 1. Antwoordlied: Lied 1010:1,2,3,4 – Geef vrede, Heer, geef vrede
 
 1. Dankgebed

Kinderen komen terug
 
 1. Inzameling van de gaven
 
 1. Slotlied: Lied 838:3,4 – Leer ons het goddelijk beleid / der liefde te beamen
 
 1. ZegenWilhelmus, couplet 1 en 6
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst

zo 02 jun 2024 om 9:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 09 jun 2024

Kerkdienst

zo 09 jun 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!