zondag 28 april 2024 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. Mw. M. de Groot, IJsselmuiden
Organist: Trouwborst | Oppasdienst: Leonie & Daan

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Voedselbank 3. Zending

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Psalm 65: 1 en 2   ‘De stilte zingt U toe, o Here’

Stil gebed en Votum

Zingen Lied 287: 1, 2 en 5   ‘Rond het licht dat leven doet’

Verootmoedigingsgebed

Genadeverkondiging

Zingen Lied 103c: 1 en 3   ‘Loof de koning heel mijn wezen’

Gebed bij de opening van het woord

Schriftlezing: Mattheus 22: 1-14

Kinderlied: OK4Kids 13   ‘Groot en geweldig’ https://youtu.be/5_qLYAp5StM?si=0J6C6p1Q86CiBwTw

Verkondiging

Zingen Johan de Heer 140: 1, 2 en 4   ‘Ik zie een poort wijd open staan’

Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Inzameling van de gaven

Slotlied: Gezang 454: 1, 3 en 4   ‘Wat zou ik zonder U geweest zijn’

Wegzending en zegenbede, Amen 3x.

Lied 708: 1 en 6  ‘Wilhelmus van Nassouwe’
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst

zo 02 jun 2024 om 9:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 09 jun 2024

Kerkdienst

zo 09 jun 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!