zondag 21 april 2024 om 10:00

Kerkdienst afsl. ww
Voorganger(s): Dhr. A.B. van 't Ende, Kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Karolien & Danny

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Lief en leed 3. Zending

Schriftlezing: psalm 136
Thema: Goedheid voor het oprapen
M.m.v. ‘Kithara’ uit Oldebroek

Mededelingen

Zingen: Wees stil voor het aangezicht van God (opw. 849) Kithara en orgel

Stil gebed
Votum en groet
Richtlijn voor het leven
Zingen: Goedheid van God 849 Kithara
Kithara speelt voor ons:

  • Wonderful, merciful Savior
  • Remembrance (instr)
  • Pass me not o gentle Savior

Gebed
Schriftlezing Psalm 136
We lezen de Psalm in beurtzang. De gemeente zegt de vetgedrukte woorden mee.

1Loof de HEER, want hij is goed
– eeuwig duurt zijn trouw –
2loof de allerhoogste God
– eeuwig duurt zijn trouw –
3loof de oppermachtige Heer
– eeuwig duurt zijn trouw –
4die wonderen doet, hij alleen
– eeuwig duurt zijn trouw –
5die de hemel maakte, met wijsheid
– eeuwig duurt zijn trouw –
6die de aarde uitspreidde, op het water
– eeuwig duurt zijn trouw –
7die de grote lichten maakte
– eeuwig duurt zijn trouw –
8de zon, om te heersen over de dag
– eeuwig duurt zijn trouw –
9maan en sterren, om te heersen over de nacht
– eeuwig duurt zijn trouw –
10die Egypte trof, in hun eerstgeborenen
– eeuwig duurt zijn trouw –
11en Israël wegleidde, uit hun midden
– eeuwig duurt zijn trouw –
12met krachtige hand en geheven arm
– eeuwig duurt zijn trouw –
13die de Rietzee spleet, in tweeën
– eeuwig duurt zijn trouw –
14en Israël overbracht, daar midden doorheen
– eeuwig duurt zijn trouw –
15en de farao met zijn leger achterliet, in de Rietzee
– eeuwig duurt zijn trouw –
16die zijn volk leidde, in de woestijn
– eeuwig duurt zijn trouw –
17die geduchte koningen versloeg
– eeuwig duurt zijn trouw –
18en machtige koningen doodde
– eeuwig duurt zijn trouw
19Sichon, koning der Amorieten
– eeuwig duurt zijn trouw –
20en Og, de koning van Basan
– eeuwig duurt zijn trouw –
21en hun land weggaf, als bezit
– eeuwig duurt zijn trouw –
22als bezit aan Israël, zijn dienaar
– eeuwig duurt zijn trouw –
23die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht
– eeuwig duurt zijn trouw –
24en ons ontrukte aan onze belagers
– eeuwig duurt zijn trouw –
25hij geeft brood aan alles wat leeft
– eeuwig duurt zijn trouw –
26loof de God van de hemel
– eeuwig duurt zijn trouw!

Kinderlied – Jezus is de goede Herder (OTH 531 2015, orgel)
kindermoment

Zingen LvdK Psalm 107: 1  en 4 (orgel)

PreekGoedheid voor het oprapen

Zingen Psalm 136: 1 en 12 Nieuwe Psalm berijming (orgel)
Kithara speekt voor ons: (collecte)
  • I’m not afraid of tomorrow
  • Als ik val
  • I’ll fly away
 
Dankgebed
Zingen: Zegen mij (opw 710) Kithara en orgel

Heenzending en zegen

 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst

zo 02 jun 2024 om 9:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 09 jun 2024

Kerkdienst

zo 09 jun 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!