zondag 26 november 2023 om 10:00

Kerkdienst Eeuwigheidszondag
Voorganger(s): Dhr. A.B. van 't Ende,
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Annita & Agnes

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Vluchtelingenwerk Kampen 3. Zending

Thema: wie maakt gelukkig?

Afkondigingen

Lied: Als alles duister is | Sela - YouTube

Stil gebed
Votum & groet

Lied: Psalm 103: 4 en 7
4. De HEER is goed voor wie in Hem geloven;
zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

7. Geen vader sloeg met groter mededogen
Op teder kroost ooit zijn ontfermend' ogen,
Dan Isrels HEER op ieder, die Hem vreest;
Hij weet, wat van Zijn maaksel zij te wachten,
Hoe zwak van moed, hoe klein wij zijn van krachten,
En dat wij stof, van jongs af, zijn geweest.

Apostolische geloofsbelijdenis

Moment van gedenken

Lied: O God die droeg ons voorgeslacht LvdK 90a: 1, 4, 5 en 6

Gebed

Schriftlezing Psalm 4

Kinderlied: Ik ga slapen, ik ben moe - Marjolein van Hoef - Kinderliedjes - YouTube

Kindermoment

Lied: LvdK Psalm 4: 1, 2, 3

Preek: Wie maakt gelukkig?

Lied: Ik heb U lief, o mijn beminde LvdK 908: 1, 6, 2

Dankgebed

Collecte
Lied: Ik bouw op U: 1,2,3  Weerklank 445/ Op Toonhoogte 191/ Opw. 124

Heenzending en zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst Heilig avondmaal

zo 23 jun 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 30 jun 2024 om 09:30

Tentdienst

zo 07 jul 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!