zondag 24 september 2023 om 09:30

Kerkdienst start ww
Voorganger(s): Dhr. A.B. van 't Ende,
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Marten & Eline

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Lief en Leed 3. Zending

terug