zondag 17 september 2023 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. J.P. van Ark, Vorchten
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Gerja & zoon(s)

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Collecte voor slachtoffers natuurgeweld Noord Afrika 3. Zending

thema: We zijn allemaal waterdragers

Voor de dienst orgelspel

Welkom namens kerkenraad

Zingen psalm 72 vers 7

Stil gebed, onze hulp en groet

Opwekking 464 Wees stil voor het aangezicht van God vers 1 en 3

Gebed

Voor en met de kinderen NLB 224 elke dag vertelt over God de Heer

Schriftlezing

Exodus 15 vers 22 tot en met 27

Evangelie van Johannes 2 vers 1 tot en met 11

Zingen NLB 791 liefde eenmaal uitgesproken,  vers 1,2,3,4, 5,6 in wisselzang
1 en 6 samen, 2 en 4 vrouwen, 3 en 5 mannen

Overdenking “we zijn allemaal waterdragers”

Na de preek  zingen NLB 793 bron van liefde

Gebeden

Slotlied God en God alleen (via beamer) https://www.youtube.com/watch?v=mL8IvRFHH9Q

Zegen

Beantwoorden met Opwekking 602 Vrede zij U vers 1,2 en 3

Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.
Vrede zij u, vrede zij u,
gelijk Mij de Vader zond,
zend Ik ook u.

Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn
dat maakt u vrij.
Blijf in mijn vrede, blijf in Mij.
Mijn woord moet in u zijn
dat maakt u vrij.


Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,
wees niet bevreesd.
Ontvangt mijn Geest, heilige Geest.
Hij zal u leiden,
wees niet bevreesd.
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst

zo 02 jun 2024 om 9:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 09 jun 2024

Kerkdienst

zo 09 jun 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!