zondag 10 september 2023 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. W. Smit, Zwolle
Organist: Trouwborst | Oppasdienst: Gerdien & Oane Gerrit

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Orgel 3. Zending

*Orgelspel

*Welkom en mededelingen

*Intochtslied: Psalm 84 (Psalmen voor nu) https://www.youtube.com/watch?v=h3X69Tya5XI

*Stil gebed
*Bemoediging en groet

*Gebed om ontferming

*Zingen: NL Psalm 84: 1,3,6

*Gebed om de Geest

*Kinderlied
*Kinderen gaan naar de kindernevendienst

*Schriftlezing: Jesaja 43: 8-21 (NBV’21)

*Zingen: Sela “God roept ons” https://www.youtube.com/watch?v=i4q7bd3UURs

*Verkondiging

*Zingen: Lied 912

*Getuigen
*Dankgebed-voorbeden-stil gebed- het Onze Vader

*Kinderen komen terug van de kindernevendienst

*Collectes
*Slotlied: Lied 218 Samen in de naam van Jezus (Evangelische liedbundel)

*Zegen
*Beantwoorden met Lied 431b Amen
 

terug