zondag 10 september 2023 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. W. Smit, Zwolle
Organist: Trouwborst | Oppasdienst: Gerdien & Oane Gerrit

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Orgel 3. Zending

*Orgelspel

*Welkom en mededelingen

*Intochtslied: Psalm 84 (Psalmen voor nu) https://www.youtube.com/watch?v=h3X69Tya5XI

*Stil gebed
*Bemoediging en groet

*Gebed om ontferming

*Zingen: NL Psalm 84: 1,3,6

*Gebed om de Geest

*Kinderlied
*Kinderen gaan naar de kindernevendienst

*Schriftlezing: Jesaja 43: 8-21 (NBV’21)

*Zingen: Sela “God roept ons” https://www.youtube.com/watch?v=i4q7bd3UURs

*Verkondiging

*Zingen: Lied 912

*Getuigen
*Dankgebed-voorbeden-stil gebed- het Onze Vader

*Kinderen komen terug van de kindernevendienst

*Collectes
*Slotlied: Lied 218 Samen in de naam van Jezus (Evangelische liedbundel)

*Zegen
*Beantwoorden met Lied 431b Amen
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 21 jul 2024

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!