zondag 3 september 2023 om 09:30

Doopdienst Benthe de Ruiter
Voorganger(s): Ds. F. Verboom, Kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Brenda & Eline

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Kampereiland Helpt 3. Zending
 

Afkondigingen

Voorzang: Bundel Hemelhoog Lied 506 : 1 en 2 (Laat de kinderen tot Mij komen)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: In het water van de doop (Dooplied Sela) YouTube, Nederland Zingt

Geloofsbelijdenis

Zingen: Meer dan een wonder (Kinga Bán) YouTube

We lezen het doopformulier

Als de baby binnen gebracht wordt zingen we: Lied 347 : 1, 2 en 3 (Here Jezus, wij zijn)

Tijdens het naspel mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen

We lezen de doopvragen voor aan de ouders

We dopen Benthe Jara de Ruiter

Daarna zingen we haar staande toe: Lied 363 (Dat ’s Heren zegen op u daal)

We steken een doopkaars aan

De kinderen van de kindernevendienst zingen…………..

Gebed

De kinderen verlaten de kerk, ook Benthe verlaat de kerk

Schriftlezing: Psalm 8

Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David.2HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.Uw luister aan de hemel wordt bejubeld 3 door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken.4Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door U daar bevestigd, 5 wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet?6 U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, 7 hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd 8schapen, geiten, al het vee, en ook de dieren van het veld, 9de vogels aan de hemel, de vissen in de zee en alles wat trekt over de wegen der zeeën.10 HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

Zingen: Opwekking 599 (Nog voordat je bestond)

Preek

Zingen: Ps. 8 : 1, 2, 3 en 4

Dankgebed en voorbeden

Tijdens het voorspel komen de kinderen terug in de kerk

Inzameling van de gaven

Zingen: Opwekking 123 (Groot is Uw trouw o Heer)

Zegen

Na afloop kunt u de doopouders feliciteren en Gods zegen toewensen
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 26 mei 2024 om 10:00

Kerkdienst

zo 02 jun 2024 om 9:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 09 jun 2024

Kerkdienst

zo 09 jun 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!