zondag 11 juni 2023 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. H.J.H. Pap, Kerkenveld
Organist: Trouwborst | Oppasdienst: Danielle & Iris

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Onderhoud 3. Zending
 

Afkondiging kerkenraad

We zingen Psalm 16:1 en 2 (bewaar mij )

Stil gebed- Bemoediging -groet

‘U wijst mij de weg naar het leven; overvloedige vreugde in uw nabijheid..’

Lied 303:1,2 en 3 (zonne en maan)

Lezing gebod Deut. 30:11-20

We zingen Psalm 119:40 en 66 ( uw woord is als een lamp_

Gebed

Handelingen 2:14-28

We zingen Psalm 16:3 en 4 (Ik prijs de HEER)

Handelingen  2:29-42       

We zingen 429 Evangelische liedbundel Een rivier vol van vrede

Prediking

Lied 970:1,2,3,4 en 5 (Vlammen zijn er)

Gebeden

Kinderen komen terug

Inzameling

Slotlied lied 939:1,2 en 3(Op U alleen)

Zegen

We zingen lied 425(Vervuld)

terug