zondag 4 juni 2023 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Dhr. A.B. van 't Ende, Kampen
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Rianne & Eline

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Orgel 3. Zending

Schriftlezing • Psalm 91: 5 – 12  • Lukas 2: 8 – 14 • Lukas 15: 8 – 10  
Thema: Engelen om ons heen


Afkondiging
 
Lied: LvdK 906: 2, 4 en 8 God is tegenwoordig  
 
Stil gebed Votum en groet  
 
Lied: Psalm 91: 5 en 6 
 
Geloofsbelijdenis van Nicea  

Lied: Opw. 167:1 / OTH 360:1/ JdH 98:1 Samen in de naam van Jezus
 
Gebed  Schriftlezing
 
Kinderlied: (1) Heer U kent mij als geen ander - Nederland Zingt - YouTube


Kindermoment

 
Lied: (1) Kerstnacht boven Bethlehem - Nederland Zingt - YouTube
 
Preek Engelen om ons heen 
 
Lied: LvdK 405: 1,2,4 Heilig Heilig Heilig 
 

Dankgebed 
 

Kinderen komen terug uit de KND

Collectes

Lied: Psalm 150 Looft God, looft Zijn naam alom;
 

 Zegen  

terug