zondag 9 april 2023 om 10.00

Kerkdienst Pasen
Voorganger(s): Dhr. A.B. van 't Ende,
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Jenneke & Eline

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Werelddiaconaat Moldavië 3. Zending

Thema: De steen is weg!

Afkondigingen

Zingen: JdH 25/ OTH 2005 108: 1,2,4  Daar juicht een toon daar klinkt een stem

Zingen: LvdK 624: 1, 3 Christus onze Heer verrees

Zingen: LvdK Psalm 118: 8 en 9

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: LvdK 642: 1,4,5,8 Ik zeg het allen, dat Hij leeft

We belijden ons geloof

Zingen: Heer, ik prijs uw grote naam - Nederland Zingt - YouTube
Gebed

Schriftlezing Mattheus 28: 1 -  8

Kinderlied en kindermoment paasproject

Zingen: psalm 88: 3 en 4 (nieuwe psalm berijming, onderstaande tekst gebruiken in de pp)

Preek De steen is weg

Zingen: Nederland Zingt: Er is een verlosser - YouTube

Dankgebed

Zingen: LvdK 634 U zij de Glorie (onderstaande tekst gebruiken in de pp)

Heenzending en zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 04 jun 2023 om 09:30

Lunch voor 60+

wo 07 jun 2023 om 11:00

Koffiedrinken na de dienst

zo 11 jun 2023

Kerkdienst

zo 11 jun 2023 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!