vrijdag 7 april 2023 om 19:30

Kerkdienst Vesper
Voorganger(s): Ds. G. Labooy, IJsselmuiden
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: geen

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. 3. Zending
 

De dienst begint in stilte

Zingen Psalm 22: 1 en 5

Stilte

Votum en Groet

- Gebed van verootmoediging

Psalm 42: 1, 3

Dienst van de schriften

Lezen Jesaja 51:17-18

Zingen Psalm 118: 1, 2

Lezen Mt. 26: 36-46:

Psalm 118: 7, 8

Mt. 26: 57-68

Psalm 118: 10

Mt. 27: 27-44

Zingen Lied 578

Gebeden

- Lied 562: Ik wil mij gaan vertroosten

- We lezen Mt. 27: 45-50 en we doven de Paaskaars

- Slotlied Lied 590: 1-4

- Heenzending en Zegen Amen (3x)

- We verlaten in stilte de kerk
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 04 jun 2023 om 09:30

Lunch voor 60+

wo 07 jun 2023 om 11:00

Koffiedrinken na de dienst

zo 11 jun 2023

Kerkdienst

zo 11 jun 2023 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!