zondag 5 februari 2023 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. N. Beimers, IJsselmuiden
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Gerdien & Daan

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Kerk 3. Zending

Welkom en mededelingen

We zingen psalm 89 vers 1 en 5  ( Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied)

Aanvangswoord en groet

We zingen psalm 89 vers 6 ( Wij loven Heer de macht van uw verheven hand)

Onze leven, deze wereld….

We zingen als inleiding op gebed om Gods ontferming lied 281 vers 1 (wij zoeken hier)

Gebed

We sluiten het gebed af met lied 281 vers 9 en 10 (het lied van wie)

Tekst van deze zondag van Nelson Mandela

We zingen lied 1005 vers 1 en 5 (Zoekend naar licht)

Schriftlezing Matteus 5 vers 13 t/m 16

Samen met de kinderen zingen we:
Laat zo je licht maar schijnen van Elly en Rikkert

Kindernevendienst

Overdenking

We zingen lied 838 vers 1 en 3 (O grote God die liefde zijt)

Danken, bidden, stilte, Onze Vader

Kinderen komen terug

Collectedoelen

Slotlied  985 (Heilig heilig heilig)
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 05 feb 2023 om 10:00

Bijbelkring

ma 06 feb 2023 om 20.00

catechisatie

do 09 feb 2023 om 18.30

Koffiedrinken na de dienst

zo 12 feb 2023

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!