zondag 18 december 2022 om 10:00

Kerkdienst 4e Advent
Voorganger(s): Ds. W. Dekker, Kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Rina Koers & Corine van Ittersum

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Onderhoud 3. Zending
 

Afkondigingen en welkom

Intochtslied: Liedboek Psalm 149: 1 en 3

Stil gebed, votum en groet

Gebed van verootmoediging

Lied van Gods genade: Liedboek lied 474: 1, 2 en 5

Woorden ten leven

Antwoordlied: Liedboek lied 442

Gebed om de verlichting door de Heilige Geest

Schriftlezingen uit de NBV21:

· Micha 5: 1-8

· Matteüs 2:1-6

Kinderlied: projectlied met YouTube “Komt als kind in onze nacht”.

Verkondiging

Lied: In Bethlehems stal (Evangelische Liedbundel lied 103)

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en gezamenlijk ‘Onze Vader’

Inzameling van de gaven:

Slotlied: Liedboek lied 506: 1 en 4

Wegzending en zegen, gevolgd door gezang 456: 3

Orgelspel

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 05 feb 2023 om 10:00

Bijbelkring

ma 06 feb 2023 om 20.00

catechisatie

do 09 feb 2023 om 18.30

Koffiedrinken na de dienst

zo 12 feb 2023

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!