zondag 16 oktober 2022 om 10:00

Kerkdienst Heilig Avondmaal
Voorganger(s): Ds. Dekker uit kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Gerdien Tuinstra & Danielle van 't Oever

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. HOE 3. Zending

Welkom en mededelingen

Aanvangslied: Liedboek Psalm 136: 1 , 12 en 13 Loof de Heer, want Hij is goed

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Opwekking 428 Genade, zo oneindig groot

Woorden ten leven

Antwoordlied: Liedboek lied 912: 1 en 6 Neem mijn leven, laat het, Heer

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Romeinen 7 (NBV21)

Zingen: Hemelhoog 299 ‘k Heb Jezus nodig, heel mijn leven (Kinderlied)

Hierna gaan de kinderen naar hun eigen ruimte

Preek

Antwoordlied: Liedboek lied 388: 1, 4 en 5 Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

Lezing Avondmaalsformulier en gebed

Gemeenschap van brood en wijn

Lofprijzing

Lied: Liedboek lied 103c: 1 Loof de Koning heel mijn wezen

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Slotlied: Liedboek lied 103c: 2 en 5 Loof Hem als uw vaad’ren deden

Zegen, besloten met Liedboek lied 415: Amen, amen, amen, dat wij niet…

terug

Agenda

catechisatie

do 08 dec 2022 om 18.30

Jongerenwerk

vr 09 dec 2022 om 19:15

Kerkdienst 3e Advent

zo 11 dec 2022 om 10:00

Kerkdienst 4e Advent

zo 18 dec 2022 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!