zondag 9 oktober 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): Kand. Mw. M. van Veluw uit Kampen
Organist: Orgel | Oppasdienst: Gerja ten Hove & zoon(s)

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Orgel 3. Zending
 

· Welkom en afkondigingen kerkenraad door de ouderling van dienst

· Aanvangslied: Lied 217:1,2,3 (‘De dag gaat open voor het woord des Heren’)

· Stil gebed

· Bemoediging en groet

· Kyrielied: ‘Kyrie’ van Sela via Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=KbVrIlhC_t8&ab_channel=Sela)

· Lezing (rondom Gloria): Psalm 103:1-8 (hoeft niet op beamer)

· Glorialied: Lied 150a:1,2,4 (‘Geprezen zij God’)

 

· Gebed om de Heilige Geest

· Lezing: Psalm 107:1-9 (NBV2021)

· Lied: Psalm 107:1,2 (‘Gods goedheid houdt ons staande’)

· Lezing: Lukas 4:14-19 (NBV2021)

· Kinderlied via Youtube ‘Het woord van onze God’ van Elly en Rikkert (https://www.youtube.com/watch?v=rZMvMyd3m5U&ab_channel=jessicaoosterhuis)

· Overdenking

· Meditatief orgelspel

· Lied 823:1,4,5 (‘Gij hebt, o Vader van het leven’)

 

· Gebeden: dankgebed, voorbeden, met aandacht voor Heilig Avondmaal, stil gebed en afsluiting met het Onze Vader

· Kinderen komen terug uit kindernevendienst

· Aandacht voor inzameling collectes

· Slotlied: Lied 416 (‘Ga met God en Hij zal met je zijn’)

· Zegen, beantwoord door gezongen Amen

terug