zondag 2 oktober 2022 om 10:00

Kerkdienst Israël zondag
Voorganger(s): Ds. H.A. van Maanen, IJsselmuiden
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Brenda Knol & Corine van Ittersum

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Christenen voor Israel 3. Zending

Mededelingen

Aanvangslied: ‘Zing een nieuw lied voor God de Here’ – Psalm 98: 1, 2

Stil gebed, bemoediging, groet

Lied: ‘Laat heel de aard een loflied wezen’ – Psalm 98: 3, 4

Wetslezing: 1 Johannes 5: 1-4 (NBV21)
1Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, is uit God geboren, en ieder die de Vader liefheeft, heeft ook lief wie uit Hem geboren zijn. 2Dat wij Gods kinderen liefhebben weten we doordat we God liefhebben en zijn geboden naleven. 3Want God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden. Zijn geboden zijn geen zware last, 4want ieder die uit God geboren is, overwint de wereld. En de overwinning op de wereld hebben wij behaald met ons geloof.

Lied: ‘De ware kerk des Heren’ – LB 968: 1, 2

Gebed

Schriftlezingen: 1 Korinthe 1:18 – 2:5 (NBV21)

Lied: ‘Een wijs man bouwde zijn huis op de rots’ – ELB 430: https://www.youtube.com/watch?v=gx8hWI6lF4A

Kinderen naar nevendienst

Verkondiging

Lied: ‘Een rijke schat van wijsheid’ – LB 313: 1, 3

Gebed

Kinderen komen terug van de nevendienst

Collecte

Lied: ‘Zing, mijn ziel, voor God uw Here’ – Psalm 146: 1, 3

Zegen

terug

Agenda

catechisatie

do 08 dec 2022 om 18.30

Jongerenwerk

vr 09 dec 2022 om 19:15

Kerkdienst 3e Advent

zo 11 dec 2022 om 10:00

Kerkdienst 4e Advent

zo 18 dec 2022 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!