zondag 4 september 2022 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. P. van Veen, Harderwijk
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Rina Koers & Eline van Keulen

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Werelddiaconaat 3. Zending

• Afkondigingen
• We gaan staan
• Introïtus Ps.1 Gezegend hij, die in der bozen raad
• Persoonlijk gebed
• Votum en groet
• Drempelgebed
• Zingen: Lied 195 Klein Gloria Ere zij de Vader
• We gaan weer zitten
• Kyriëgebed
• De Tien Woorden
• Zingen: Lied 311 wisselzang: A vrouwen, B mannen A+B allen Wij kiezen voor de vrijheid
• Gebed
• Eerste lezing: Deut.30,15-20 NBV21
• Zingen: Lied 316 Het woord dat u ten leven riep
• Tweede lezing: Luk.14:25–33 NBV21
• Zingen: Lied 339a U komt de lof toe
• Kinderlied: We gaan voor even uit elkaar ( zie bijlage)
• Verkondiging – Thema: Weten wat je doet.
• Zingen: Lied 941 Waarom moest ik uw stem verstaan?
• Gebed
• Zingen: Lied 885 Groot is Uw trouw
• Zegen

terug