zondag 14 augustus 2022 om 09:30

Kerkdienst Doopdienst
Voorganger(s): Ds. F. Verboom, Kampen
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Annita Dijkstra & Danielle van 't Oever

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Orgel 3. Zending

Afkondigingen                
Voorzang: Ps. 99 : 1 en 4  (God is koning, Hij sticht)

Stil gebed               
Votum en groet
Zingen:  Lied 348 : 1, 2 en 3  (Heer van uw kerk)

Geloofsbelijdenis
Zingen: Ps. 105 : 1 en 5 (Oude berijming!)  (Looft looft verheugd / God zal zijn waarheid nimmer krenken)
                                                                                       
We lezen het doopformulier
Als de baby binnen gebracht wordt zingen we: Lied 347 : 1, 2 en 3  (Here Jezus, wij zijn)

Tijdens het naspel mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen
We lezen de doopvragen voor aan de ouders

We dopen Sem Leo van Dijk

Daarna zingen we hem staande toe:  Lied 363   (Dat ’s Heren zegen op u daal)

We steken een doopkaars aan
De kinderen van de kindernevendienst zingen ‘Een parel in Gods hand’  

Gebed

De kinderen verlaten de kerk, ook Sem verlaat de kerk

Schriftlezing: 2 Corinthe 1 : 12 - 24

Zingen: Lied 686 : 1, 2 en 3  (De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt)

Preek

Zingen: Opwekking 488 (Heer ik kom tot U  -  de arend)

Dankgebed en voorbeden
Tijdens het voorspel komen de kinderen terug in de kerk

Inzameling van de gaven

Zingen:  Opwekking 733 (De zon komt op -  Tienduizend redenen)

Zegen               

Na afloop kunt u de doopouders feliciteren en Gods zegen toewensen
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 21 aug 2022 om 09:30

Kerkdienst

zo 28 aug 2022 om 09:30

Kerkdienst

zo 04 sep 2022 om 09:30

Kerkdienst

zo 11 sep 2022 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!