zondag 29 mei 2022 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. A. Palland, Mastenbroek
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Rianne Koers & Karin van Dijk

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Kerk 3. Zending

 • Afkondigingen
 • Intochtslied: Psalm 92: 1: Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
 • Stil gebed, bemoediging en groet: Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van Zijn handen.
  Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus.
 • Zingen: Psalm 92: 2 en 3: Gezegend zal Hij wezen die ons bij name riep,
 • Lezing van de geboden: Deuteronomium 5: 6 t/m 21 en Markus 12: 29 t/m 31
 • Zingen: Lied 655: 2, 3 en 4: Hij gaat u voor in wolk en vuur,
 • Gebed om opening van het Woord van God
 • Begin kindernevendienst met het zingen van Lied 446 uit de Evangelische Liedbundel: Ik zit op het puntje van mijn stoel, het is zo spannend
 • Schriftlezing: Mattheus 28: 16 t/m 20
 • Zingen: Lied 663: 1: Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen,
 • Schriftlezing: I Korinthiërs 15: 19 t/m 28
 • Zingen: Lied 663: 2: Al is Hij opgenomen, houd in herinnering,
 • Verkondiging: I Korinthiërs 15: 25: Want Hij moet koning zijn totdat ‘God alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’.
 • Zingen: Psalm 113: 1 en 2: Prijs, halleluja, prijs de HEER,
 • Dankzegging en voorbeden
 • Inzameling van de gaven vindt bij de uitgang plaats
 • Slotlied: Psalm 68: 6 en 7: O stoet van wie het heil bevocht
 • Zegen:  Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere:
  De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.

terug

Agenda

Kerkdienst Viering Heilig Avondmaal

zo 03 jul 2022 om 09:30

Kerkdienst

zo 10 jul 2022 om 09:30

Kerkdienst

zo 17 jul 2022 om 09:30

Kerkdienst

zo 24 jul 2022 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!