zondag 23 januari 2022 om 10:00

Kerkdienst Doopdienst
Voorganger(s): Ds. Kl. v d Kamp, Kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Geen

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Binnenlands Diaconaat 3. Zending

- gedoopt worden Berend Schilder en Daan van der Kamp -

Orgelspel

Welkom
(kerkenraad)

Luisterlied: Psalm 139 (‘Heer die mij ziet zoals ik ben’)
https://www.youtube.com/watch?v=oxHINji3eDs

Votum en Groet

Gebed van toenadering


Zingen met orgel: Gezang 347: 1, 2 (‘Here Jezus, wij zijn nu’) (dopelingen worden binnengebracht)

Doopintentie
Presentatie
Doopgebed

Zingen met orgel: Evangelisch Liedboek Gezang 278: 1 (‘Laat de kindren tot Mij komen’ / kinderen mogen naar voren komen)

Gelofte gemeente

Doopbediening
Overhandiging kaars / kaart
Verwelkoming

Luisterlied (refrein samen zingen)
: ‘Weet je dat je een parel bent’ (ondertussen kunnen kinderen naar hun plaats, dopelingen naar buiten)
https://www.youtube.com/watch?v=xPmgOrUuBzY

Gebed om opening van het woord

Bijbellezing:
Mattheus 22: 9 – 12 en Galaten 3: 26-29 (Arjen)

Luisterlied: nearer to thee my God
https://www.youtube.com/watch?v=WyxXGdG3-Io

Verkondiging

Luisterlied (gelegenheid ondertiteling mee te zingen): Opwekking 488/HH629  ‘De kracht van uw liefde’ https://www.youtube.com/watch?v=nS4wJwUYEVo

Gebeden (orgel speelt op achtergrond Gezang 995, ‘o Vader trek het lot u aan’)

Collecte

Luisterlied: ‘lk wens jou’
https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM

Zegen

Zingen met orgel: Gezang 416: 1 (‘Ga met God’)

Orgelspel
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 22 mei 2022 om 10:00

Kerkdienst Hemelvaartsdag

do 26 mei 2022 om 10:00

Kerkdienst

zo 29 mei 2022 om 10:00

Kerkdienst Pinksteren

zo 05 jun 2022 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!