zondag 28 november 2021 om 10:00

Kerkdienst 1e Advent
Voorganger: Ds. G. H. Nijland, Mastenbroek
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Karin Kanis & Anna v.d. Brink

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Kerk 3. Zending

-  Mededelingen Kerkenraad

-  Aansteken eerste adventskaars

Zingen Intochtslied:  Psalm 146 vs. 1, 3 en 4.  (NB)

-  Gelegenheid voor stil gebed.

-  Votum en Groet

Zingen:  Gezang 125 vs. 1 en 2   (Liedboek 1973)

-  Gebed om de opening v.h. Woord en de verlichting door H. Geest.

-  Eerste Schriftlezing: Lucas 1 vs. 39 t/m 56

Zingen:  Gezang 66 vs. 1, 4 en 5.  (Liedboek 1973)

-  Tweede Schriftlezing: Johannes 19 vs. 25 t/m 27.

Zingen Kinderlied: Evangelische Liedbundel nr. 422 vs. 1, 2, 3 en 4
      (“Als je geen liefde hebt voor elkaar”)
      (Tijdens het naspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst)
-  Verkondiging

-  Zingen:  Psalm 82 vs. 1 en 3. (NB)
      (Tijdens het naspel komen de kinderen terug)

-  Lezing van de Geboden:  Romeinen 12 vs. 16 t/m 21.

-  Dankgebed en Voorbeden.

-  Aankondiging v.d. collecten bij de uitgang

-  Zingen :  Op Toonhoogte nr. 534 vs. 1, 2 en 3  (editie 2015)
          ( “Jezus, open mijn oren”)

-  Zegen  

terug

Agenda

Kerkdienst 2e Advent

zo 05 dec 2021 om 10:00

Bijbelkring

ma 06 dec 2021 om 20:00

Verdiepingsavond

wo 08 dec 2021 om 19:30

Catechisatie

do 09 dec 2021 om 18:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!