zondag 7 november 2021 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger: Ds. J.W. vd Kamp, Elburg
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Karolien Hofstede & Corine van Ittersum

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Onderhoud 3. Zending

Mededelingen

Aanvangslied: Psalm 146:1 en 4 (Liedboek 2013)

Stilte

Votum en groet

Zingen: Psalm 133:1, 2 en 3 (Liedboek 2013)

Lezing van de Wet

Zingen: Opwekking 268

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezingen: Jesaja 53:1-6, Marcus 10:32-45 (NBV)

Zingen: Op Toonhoogte 505 (editie 2015)

Kinderen naar de kindernevendienst

Verkondiging: ‘Groot in het Koninkrijk van God’

Zingen: Gezang 990:1, 4, 5 en 6 (Liedboek 2013)

Dankgebed en voorbede(n)

Zingen: Opwekking 520 (Youtube - https://www.youtube.com/watch?v=54lQ3xkYhTY)

(Collecten benoemen: bij de uitgang 1 collecte)

Heenzending en zegen

 

terug

Agenda

Kerkdienst 2e Advent

zo 05 dec 2021 om 10:00

Bijbelkring

ma 06 dec 2021 om 20:00

Verdiepingsavond

wo 08 dec 2021 om 19:30

Catechisatie

do 09 dec 2021 om 18:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!