zondag 31 oktober 2021 om 10:00

Kerkdienst
Voorganger: Ds. G. Keizer, St. Nicolaasga
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Jenneke v.d. Steege & Iris van Ittersum

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Kerk 3. Zending

Welkom en mededelingen

Openingslied: 1005, 1, 2, 4

Openingswoorden

Gebed

Lied: Psalm 107, 1 en 2

Een woord om mee te leven uit Matteüs 9

Lied: Psalm 107, 19

Filmpje voor de kinderen
Jezus is de goede herder - YouTube

Inleiding op de lezing

Lezing: Johannes 10: 1-16 (NBV21)

Lied: 23c, 1, 2 en 5

Uitleg en verkondiging

Lied: 653, 6 en 7

Voorbeden en dankgebed

Aandacht voor de collecte bij de uitgang

Slotlied: 423
Lied 423: Nu wij uiteen gaan | Petrus in het land | KRO-NCRV - YouTube
 
Zegen

Lied: 898, 1 en 4
 

terug

Agenda

Kerkdienst 2e Advent

zo 05 dec 2021 om 10:00

Bijbelkring

ma 06 dec 2021 om 20:00

Verdiepingsavond

wo 08 dec 2021 om 19:30

Catechisatie

do 09 dec 2021 om 18:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!