zondag 17 oktober 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. Kl. Vd Kamp, Kampen
Kerkdienst Heilig Avondmaal
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Marten Knol & Oane Gerrit Dijkstra

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. HOE 3. Zending

Afkondigingen kerkenraadslid


Zingen: Gezang 216 (‘Dit is een morgen als ooit de eerste’)   

Bemoediging en Groet

Gebed

Kinderlied ELB 447 (‘Is je deur  nog op slot?’) Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=qDU4ArXZ7r8

Schriftlezing: Numeri 19: 2b-9

Zingen: Psalm 51: 4 (‘Voltrek de reiniging en raak mij aan’)

Verkondiging

Youtube: Tienduizend redenen tot dankbaarheid
https://www.youtube.com/watch?v=2pP0fcmBYck

Gedachten bij het avondmaal

Gebed
    Gemeente zet in met: Ev. Liedboek gezang 331 ‘Prijs de Heer, mijn ziel’
    Gesproken tekst
    Gemeente sluit af met: Ev. Liedboek gezang 331

Zingen: Gezang 381: 2, 4 (‘Gij hebt mij, Heer, geroepen aan uw dis’)

Viering van het avondmaal
      
Gesproken lof

Vermelding collecte

Zingen: Gezang 653: 2, 3 (‘Gij zijt het brood van God gegeven’)

Zegen

Zingen: Gezang 653: 6 (‘Gij zijt de herder ons gegeven’)

Orgelspel

terug

Agenda

Kerkdienst

24 okt 2021 om 10:00

Kerkdienst open dienst

24 okt 2021 om 19:30

Catechisatie

28 okt 2021 om 18:30

Kerkdienst

31 okt 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!