zondag 10 oktober 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen
Kerkdienst Doopdienst
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Sanne Mayke Ronda & Lisanne Knol

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Kampereiland Helpt 3. Zending

Afkondigingen                
Voorzang: Lied 347 : 1 en 2  (Here Jezus wij zijn nu)

Stil gebed               
Votum en groet
Zingen:  Ps. 75 : 1 en 2  (U alleen U loven wij)

Geloofsbelijdenis
Zingen: Opwekking 599 (Nog voordat je bestond)  

We lezen het doopformulier
Als de baby binnen gebracht wordt zingen we: Lied 348 : 1, 2 en 5 (Heer van Uw kerk)

Tijdens het naspel mogen de kinderen uit de kerk naar voren komen
We lezen de doopvragen voor aan de ouders

We dopen Bart-Jan Dirk de Ruiter

Daarna zingen we hem staande toe:  Lied 363   (Dat ’s Heren zegen op u daal)

We steken een doopkaars aan
De kinderen van de kindernevendienst zingen ‘Een parel in Gods hand’

Gebed

Schriftlezing: Hebreeën 10 : 19 - 25

Zingen: Dooplied Sela (In het water van de doop)

De baby verlaat de kerk

Preek

Zingen: Lied 835 : 1 en 2  (Jezus ga ons voor)

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen:  Lied 416 : 1, 2, 3 en 4   (Ga met God)

Zegen                

Na afloop kunt u de doopouders feliciteren en Gods zegen toewensen
 

terug

Agenda

Kerkdienst

24 okt 2021 om 10:00

Kerkdienst open dienst

24 okt 2021 om 19:30

Catechisatie

28 okt 2021 om 18:30

Kerkdienst

31 okt 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!