zondag 3 oktober 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. H. de Jong, Kampen
Kerkdienst Israël zondag
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Bertine v.d. Berg & Anna v.d. Brink

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Christenen voor Israel 3. Zending

Tekst van de preek        : Rom. 10 : 15b
 
1.    Introitus lied        : Ps 118 : 1

2.    Na het votum       : Ps 122 : 1, 3

3.    Na de wet/gb        : Gz 168 : 1,4,6 (O, Jezus Christus) Liedb. 1973

4.    Kinderlied            : Evang lb 459 : 1 (Lees je bijbel, bid elke dag)

5.    Inl op de preek    : Ps 81 : 1, 10, 14

6.    Na de preek         : Ps 98 : 4

7.    Slotzang               : Lied 425 (Vervuld van Uw zegen)

Schriftlezing: Rom. 10 : 1-21
 

terug

Agenda

Kerkdienst

24 okt 2021 om 10:00

Kerkdienst open dienst

24 okt 2021 om 19:30

Catechisatie

28 okt 2021 om 18:30

Kerkdienst

31 okt 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!