Zondag 18 jul 2021  om 09:30
Voorganger: Ds. B. Gijsbertsen, Kampen
Kerkdienst
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Annemarie v.d. Brink & Corine van Ittersum

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Orgel 3. Zending

Thema: Leven vanuit stilte

Orgelspel voorafgaand aan de dienst

Welkom

Organist Lied 23b: 1, 4 en 5 - 'De Heer is mijn herder'

Stil gebed

Bemoediging en groet

Inleiding op het thema

Lied ELB 241 (engelse versie) - Be still, for the presence of the Lord...
https://www.youtube.com/watch?v=JsUaQm3GZJE

Verootmoediging, genadeverkondiging en aanwijzingen ten leven

Organist Lied 1010: 1 en 2 - 'Geef vrede , Heer'

Gebed

Schriftlezing Marcus 1:1-11

NLB 283 - In de veelheid van geluiden zoeken wij het zachte suizen van het Woord dat ons verblijdt....
https://www.youtube.com/watch?v=DI4wBXPUn5E

Prediking

NLB 835: 1, 2 en 4 door de organist - 'Jezus ga ons voor'

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Samen zingen Gez. 463: 1, 4 en 5 (Liedboek 1973) - O Heer die onze Vader zijt...

Zegen

Orgelspel
 

terug

Agenda

Kerkdienst

08 aug 2021 om 09:30

Kerkdienst

15 aug 2021 om 09:30

Kerkdienst

22 aug 2021 om 09:30

Kerkdienst

29 aug 2021 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!