Zondag 27 jun 2021  om 09:30
Voorganger: Ds. F. Verboom, Kampen
Kerkdienst Heilig avondmaal
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Karolien Hofstede & Agnes Knol

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Zending over Grenzen 3. Zending

Afkondigingen

Intochtslied: orgelspel: Ps. 65 : 1 en 2

Stil gebed
Votum en groet

Orgelspel: Lied 381 : 1, 2 en 3

Gebed om een goede dienst

Schriftlezing: Marcus 2 : 1 - 12 

Kinderlied: YouTube: Ik heb Jezus nodig, heel mijn leven

Preek

YouTube: Opwekking 13:  Jezus Hij is koning

Avondmaalsformulier

We vieren het Avondmaal in de kerk
U mag het thuis met ons meevieren

Afsluiting van de viering: Een paar Bijbelverzen
                                        Orgelspel: Lied 534 : 1 en 2

Dankgebed en voorbeden

Inzameling van de gaven

Orgelspel: Lied 868 : 1 en 3

Zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst

08 aug 2021 om 09:30

Kerkdienst

15 aug 2021 om 09:30

Kerkdienst

22 aug 2021 om 09:30

Kerkdienst

29 aug 2021 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!