Zondag 16 mei 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. W. Dekker, Kampen
Kerkdienst
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: geen

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Wal en Water 3. Zending

Welkom en mededelingen

Intochtslied: Psalm 97: 1 en 5

Stil gebed, bemoediging en groet

Lied voor de kinderen: Toen de Heer was opgestaan (https://www.youtube.com/watch?v=jLfUrzrXLRc)

Woorden ten leven

Lied: Blijf in Mij (https://www.youtube.com/watch?v=RTK6Pris0LE)

Gebed om de opening van het Woord

Schriftlezing: Johannes 17

Lied: Liedboek lied 666

Verkondiging

Lied: Nabij Gods hoog verheven troon (https://www.youtube.com/watch?v=ee6XKclleu4)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’

We wijzen elkaar op de collecte

Slotlied: Liedboek lied 512:1, 2, 3, 4 en 5

Zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst Heilig avondmaal

27 jun 2021 om 09:30

Kerkdienst openluchtdienst

04 jul 2021 om 09:30

Kerkdienst

11 jul 2021 om 09:30

Kerkdienst

18 jul 2021 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!