Zondag 18 apr 2021  om 10:00
Voorganger: Ds. J.W. v. d.Kamp, Elburg
Kerkdienst
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: geen

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Orgel 3. Zending

Welkom

Zingen: Psalm 98:2 en 4 (Liedboek 2013, orgel)

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 33:1, 7 en 8 (Liedboek 2013, orgel)

Lezing van de Wet

Zingen: Opwekking 125: ‘Heer ik kom tot U’ (Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=gyQja2v_ATw

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezingen: Johannes 21:1-14 (NBV)

Zingen: Gezang 75:1, 2 en 3 (orgel)

Preek: ‘Leven na Pasen…’

Zingen: ‘Ik leef (Sela, Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=-n0J1E1RB2c

Dankgebed, voorbeden

Inzameling van de gaven

Zingen: ‘Kom volk van de verrezen Heer (Opwekking 723, Youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=tgtp9w589jw

Zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst afsluiting winterwerk

25 apr 2021 om 10:00

Kerkdienst

02 mei 2021 om 10:00

Kerkdienst

09 mei 2021 om 10:00

Kerkdienst Hemelvaartsdag

13 mei 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.
 

Momenteel is het helaas niet mogelijk om diensten fysiek bij te wonen.


Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!