Zondag 4 apr 2021  om 10:00
Voorganger: dhr. A.B. van 't Ende , Kampen
Kerkdienst 1e Paasdag
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: geen

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. JOP (kerk in actie) 3. Zending

Afkondigingen

Lied: Daar juicht een toon daar klinkt een stem (OTH 108)

Votum en groet 

Lied: Psalm 118: 8 en 9 (lvdK)

Geloofsbelijdenis

Lied: Christus onze Heer verrees (OTH 107)

Gebed

Schriftlezing Markus 16: 1 – 8

Paasproject

Preek

Lied: Psalm 62 vers 1 en 4 (LvdK)

Intermezzo en dankgebed

Gedicht


Lied: U zij de Glorie (OTH 129)

Zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst afsluiting winterwerk

25 apr 2021 om 10:00

Kerkdienst

02 mei 2021 om 10:00

Kerkdienst

09 mei 2021 om 10:00

Kerkdienst Hemelvaartsdag

13 mei 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.
 

Momenteel is het helaas niet mogelijk om diensten fysiek bij te wonen.


Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!