Donderdag 1 apr 2021  om 19:30
Voorganger: Ds. G. H. Labooy, IJsselmuiden
Kerkdienst Heilig Avondmaal
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Geen

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. HOE 3. Zending

- Woord van welkom

- Psalm: 65: 1  https://www.youtube.com/watch?v=OzIoyVFSs9M

- Stil gebed    

- Bemoediging en groet

- Inleiding bij de dienst

- verootmoediging en genadeverkondiging

- Zingen Hemelhoog 513: Eet het brood met mij https://www.youtube.com/watch?v=yscq2EF11rQ

- Gebed bij de opening van de Schriften

- Lucas 22: 14 - 22

- Zingen Lied 376: 1, 4 Ziel, mijn ziel…

- Verkondiging

- Zingen Lied 381: 1, 2, 3 Genadig Heer https://www.facebook.com/NederlandZingt/videos/genadig-heer-die-al-mijn/1076899832371211/

De maaltijd van de Heer

- Gebeden 

- Zingen staande geloofsbelijdenis:
Een ieder van u zinge dan in zijn of haar hart: ‘Ik geloof in God de Vader....’
ELB 289   Ik geloof in God de Vader

- Tafelgebed

- Zingen Lied 405:4 (Heilig, heilig, heilig)  https://www.youtube.com/watch?v=sn7_kQX4R3E

- Gedachtenis

- Onze Vader .....

- Nodiging  

- Viering  

- Als dankgebed zingen we: Lied 578 O kostbaar kruis: 1, 2, 6

- Inzameling van de gaven

- Slotlied: Lied 906: 1, 3, 7 https://www.youtube.com/watch?v=1MEDRq9ADKY

- Zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst afsluiting winterwerk

25 apr 2021 om 10:00

Kerkdienst

02 mei 2021 om 10:00

Kerkdienst

09 mei 2021 om 10:00

Kerkdienst Hemelvaartsdag

13 mei 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.
 

Momenteel is het helaas niet mogelijk om diensten fysiek bij te wonen.


Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!