zo 3 jan 2021  om 10:00
Voorganger: Mw. H.Kramer, Emmeloord
Kerkdienst Epifanie
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Geen

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Kerk 3. Zending

Liturgie 3 januari 2021 – Kampereiland

Lied: Psalm 100 vers 1, 2, 3 en 4

 • Juich Gode toe, bazuin en zing…
 • Roep uit met blijdschap: ’God is Hij!’
 • Treed statig binnen door de poort…
 • Want God is overstelpend goed…
Stil gebed, Bemoediging en Groet

Lied: NLB 216 vers 1, 2, en 3 Nederland Zingt: Dit is een morgen
 
 • Dit is een morgen als ooit de eerste…
 • Dauw op de aarde, zonlicht van boven…
 • Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen…
Leefregel

Lied: Psalm vers 119 vers 1 en 40
 • Welzalig wie de rechte wegen gaan…
 • Uw woord is als een lamp, een helder licht…
Gebed

Kinderlied: NLB 162 vers 1 en 6
  Nederland Zingt: Lied van het begin
 
 • In het begin lag de aarde verloren…
 • In het begin riep God mensen tot leven…
Schriftlezing:
 • Genesis 1:113 en Psalm 119:1-8

Lied: NLB 513 vers 1, 2, 3 en 4 Nederland Zingt: God heeft het eerste woord
 • God heeft het eerste woord…
Overdenking 

Lied: NLB 912 vers 1, 2 en 6
 • Neem mijn leven, laat het Heer…
 • Neem mijn handen, maak ze sterk…
 • Neem ook mijne liefde, Heer…
Gebeden

Collecte (bij uitgang) – digitaal…

Slotlied: NLB 871 vers 1, 2, 3 en 4 https://www.youtube.com/watch?v=OlrZNvxXqQw
 • Jezus zal heersen waar de zon…
 • Het lied in alle talen zal…
 • Zijn rijk is volle zaligheid…
 • Laat loven al wat adem heeft…
Zegen

terug

Agenda

Kerkdienst

17 jan 2021 om 10:00

Catechisatie geannuleerd i.v.m. Coronavirus

21 jan 2021 om 18:30

Livestream verdiepingsavond

21 jan 2021 om 19:30

Kerkdienst

24 jan 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. Momenteel is het helaas niet mogelijk om een dienst fysiek bij te wonen.

De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zijn hier of via kerkdienstgemist live te volgen en achteraf terug te kijken.