zo 6 dec 2020  om 10:00
Voorganger: ds. H.A. van Maanen, IJsselmuiden
Kerkdienst 2e Advent | Doopdienst
Organist: Trouwborst / Oppasdienst: Carolien Holtland - Anouk van 't Oever

Deze dienst staat in het teken van de 2e Advent  en in het teken van de doop van 2 jonge gemeenteleden, Liz Vierhuizen en Silas van den Berg. Informatie over de organisatie van de dienst vindt u in de maandbrief.

Kerkenraad komt binnen met doopouders en predikant  
Dan volgende lied 
Muziek voor de dienst: https://www.youtube.com/watch?v=BfxL56TNsvQ 
 
Mededelingen 
 
Aanvangslied: ‘Loof God de Heer’ (Psalm 105: 1, 18) - orgel 
 
Stil gebed 
 
Bemoediging 
 
Groet 
 
Lied: ‘Zal er ooit een dag van vrede’ (NLB 462) - digitaal 
https://www.youtube.com/watch?v=_gQyO3tGVJ4&list=RD_gQyO3tGVJ4&start_radio=1 
 
Wetslezing: Romeinen 5:1-4 (NBV) 
 
Lied: ‘Vervul, o Heiland, het verlangen’ (NLB 442: 2) - orgel 
 
Doop 
Onderwijzing 
 
Binnenkomst Lis en Silas en lied ‘Kom aan boord’ – digitaal 
https://www.youtube.com/watch?v=bqEjRCAxNJg  
 
Geloften 

Geloofsbelijdenis 

Doopgebed 
 
Kindermoment 
 
Doop 
 
Overhandiging doopkaars 
 
Gelofte  Gemeente


Lied: ‘De Here zegent jou’ - digitaal 
https://www.youtube.com/watch?v=EbQ5Z1Ba4_Q 
 
Lis en Silas wordt weggedragen 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Genesis 6:11-22 en Genesis 9:8-17 (NBV) 
 
Kindermoment/adventsproject ?? 
 
Lied: ‘Zegen, mijn ziel’ (Psalm 103: 1) - orgel 
 
Verkondiging 
 
Lied: ‘Zoals een vader’ (Psalm 103: 5) - orgel 
 
Gebeden 
 
Collecte – bij de uitgang 
 
Slotlied: ‘Wie zich door God alleen laat leiden’ (NLB 905) – digitaal 
https://www.youtube.com/watch?v=kbbay9Csiu0  
 
Feliciteren vanaf rechts 
 
Zegen 

terug

Agenda

Catechisatie geannuleerd i.v.m. Coronavirus

21 jan 2021 om 18:30

Livestream verdiepingsavond

21 jan 2021 om 19:30

Kerkdienst

24 jan 2021 om 10:00

Kerkdienst

31 jan 2021 om 10:00

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. Momenteel is het helaas niet mogelijk om een dienst fysiek bij te wonen.

De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zijn hier of via kerkdienstgemist live te volgen en achteraf terug te kijken.