zo 6 sep 2020  om 9:30
Voorganger: ds. G.H. Labooy, IJsselmuiden
Kerkdienst Heilig Avondmaal
Organist: Dunsbergen / Oppasdienst: Rina Koers - Karin van Dijk


Viering Heilig Avondmaal Kampereiland 6 sept


- Psalm 121    https://www.youtube.com/watch?v=mZSuGgHoqxg

- Woord van welkom

- Stil gebed    

- Bemoediging en groet

- Inleiding bij de dienst: het eerste teken van Jezus

- Verootmoediging en genadeverkondiging

- Zingen Lied 376: 1 Ziel, mijn ziel…

- Gebed bij de opening van de Schriften

- Gen. 41: 53-57

- Joh. 2: 1- 11

- Zingen Lied 376: 4 Geen verstand…

- Verkondiging

- Zingen Lied 381: 2, 3, 4, Genadig Heer


De maaltijd van de Heer

- Gebeden 

- Zingen staande geloofsbelijdenis: Evangelische Liedbundel 289 Ik geloof in God de Vader

- Tafelgebed
Laten we met ons hart bij de Heer zijn,
Laten we dank brengen aan de Heer, onze God.
Want Hij is onze dankbaarheid waardig…..

…en strekken wij ons vol hoop en verlangen uit naar zijn wederkomst
en zingen wij, met alle heiligen en alle engelen, het lied dat nooit is onderbroken: 

- Lied 405:4 (Heilig, heilig, heilig)

- Gedachtenis
- Aanroeping van de Heilige Geest:
v. Zend dan, o God, Uw Heilige Geest,
zodat wij eten en drinken
het leven dat niet vergaat.
Laat het verwarmende vuur
­van Jezus Christus, onze Heer, bij ons zijn,
Hij in ons en wij in Hem.

Zo dat het Koninkrijk aanbreekt van Hem die ons heeft leren bidden:

Onze Vader .....

- Nodiging  

- Viering  

- Als dankgebed zingen we: EB 287  Heilig, Heilig, Heilig

- Slotlied: Lied 906: 1, 3, 7 https://www.youtube.com/watch?v=1MEDRq9ADKY

- Zegen (3x amen, gezongen)
 

terug

Agenda

Kerkdienst

20 sep 2020 om 9:30

Start bijbelkring

21 sep 2020 om 20:15

Kerkdienst

27 sep 2020 om 9:30

Start catechisatie

01 okt 2020

Kerkdienst luisteren

Luister live naar de kerkdienst....of luister een eerdere dienst terug.


Jeugddiensten

Volg de Jeugddienst Kampereiland op Facebook.

 

Kampereiland Helpt

Volg Kampereiland Helpt...!!! ook op Facebook.