zondag 20 augustus 2023 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. F. Verboom, Kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Annejet & Danny

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Stichting Chris 3. Zending

Intochtslied: Evang. Liedbundel  241 : 1 en 2  (Wees stil voor het aangezicht van God) Stil gebed Votum en groet Zingen: Ps. 78 : 1 en 2  (Mijn volk ik ga geheimen openleggen) Een leefregel Zingen: Lied 834 : 1, 2 en 3  (Vernieuw Gij mij) Gebed Schriftlezing: Matteüs 13 : 10 - 17 Zingen: Lied 764 : 1, 2, 5 en 6  (Een zaaier ging uit om te zaaien) Kinderen naar de kindernevendienst Preek Zingen: Evang. Liedbundel  186a : 1, 2 en 3  (Leid mij Heer o machtig Heiland) Dankgebed en voorbeden Inzameling van de gaven Zingen: Ps. 66 : 1 en 6  (Breek aarde uit in jubelzangen) Zegen
 

terug

Agenda

Open dienst

zo 10 dec 2023 om 10:00

Bijbelkring

ma 11 dec 2023 om 20:00

Kerkenraad

di 12 dec 2023 om 19:45

Catechesatie

do 14 dec 2023 om 18:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!