zondag 20 augustus 2023 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. F. Verboom, Kampen
Organist: Broekhuizen | Oppasdienst: Annejet & Danny

Collecten: 1. Diaconie en Kerk 2. Stichting Chris 3. Zending

Intochtslied: Evang. Liedbundel  241 : 1 en 2  (Wees stil voor het aangezicht van God) Stil gebed Votum en groet Zingen: Ps. 78 : 1 en 2  (Mijn volk ik ga geheimen openleggen) Een leefregel Zingen: Lied 834 : 1, 2 en 3  (Vernieuw Gij mij) Gebed Schriftlezing: Matteüs 13 : 10 - 17 Zingen: Lied 764 : 1, 2, 5 en 6  (Een zaaier ging uit om te zaaien) Kinderen naar de kindernevendienst Preek Zingen: Evang. Liedbundel  186a : 1, 2 en 3  (Leid mij Heer o machtig Heiland) Dankgebed en voorbeden Inzameling van de gaven Zingen: Ps. 66 : 1 en 6  (Breek aarde uit in jubelzangen) Zegen
 

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 21 jul 2024

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!