zondag 7 augustus 2022 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Ds. Pap
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Marten Knol & Corine van Ittersum

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Open Doors 3. Zending
 

Afkondigingen

Psalm 118:1 en 3

Stil gebed- votum-groet

We zingen lied 303 : 1,2 en 3 ( Zonne en maan)

Gebod van de HEER

We zingen  Psalm 119: 40

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing OT Prediker 3:1-15 NBV 21

https://www.youtube.com/watch?v=vdDyxhfO2AI

Lezing NT 1 Petrus 1:24-2:10 NBV 21

We zingen Er ruist langs de wolken

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,
die hemel en aarde verenigt te zaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor ’t hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij, die Naam nog niet?
Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard,
want Hij kwam om zalig te maken op aard’.
Zo lief had Hij zondaars, dat Hij voor hen stierf
en zo, door Zijn bloed, hen genade verwierf.
Kent gij, kent gij, die Jezus niet?
Die om ons te redden de hemel verliet.

Eens buigt zich ook alles voor Jezus in ‘t stof
en engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O, als wij door Jezus, verheerlijkt eens staan,
dan heffen wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d’eer,
want Gij zijt der mensen en engelen Heer.

kindernevendienst

Preek

We zingen gezang 903:1 en 2 (zou ik niet van harte)

Gebeden

Kinderen terug van KND

We zingen Psalm 118:8 en 9

Wegzending en zegen

Collecte is er bij de uitgang

terug

Agenda

Kerkdienst

zo 14 jul 2024 om 09:30

Koffiedrinken na de dienst

zo 21 jul 2024

Kerkdienst

zo 21 jul 2024 om 09:30

Kerkdienst

zo 28 jul 2024 om 09:30

Informatie kerkdiensten

Ochtenddiensten van 1 juni tot 1 oktober om 9.30 uur en van 1 oktober tot 1 juni om 10.00 uur. Aanvang avonddiensten is 19:30 uur. De liturgie vindt u bij kerkdiensten onder 'meer details'.

Diensten zij hier en via kerkdienstgemist live te volgen of achteraf terug te kijken.Website

Een bericht aanleveren of wijzigingen doorgeven? Stuur dan een mail naar de websitebeheerder.

Alvast bedankt!