zondag 31 juli 2022 om 09:30

Kerkdienst
Voorganger(s): Dhr. A.B. van 't Ende, Kampen
Organist: Dunsbergen | Oppasdienst: Carolien Holtland & Karin van Dijk

Collecten: 1. Diaconie en kerk 2. Onderhoud 3. Zending

Markus 5: 6 – 21
‘Wat mag het kosten?’

Afkondigingen

Lied: aan u voeten heer Aan Uw voeten Heer - Nederland Zingt - YouTube

Votum & groet

Lied: psalm 146: 3 en 4

Geloofsbelijdenis

Lied: LvdK 978: 1 en 4

Gebed

Schriftlezing Markus 5: 6 – 21

Kinderlied: ik ben veilig in Jezus' armen - YouTube

Kindermoment

Lied: LvdK 912: 1, 4, 6

Preek

Lied: LvdK 802: 1, 3, 5,

Dankgebed

Lied: psalm 68: 7 en 12

Zegen
 

terug